Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

EUROSMART

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 21856815315-64
Data Reġistrazzjoni: 16/02/2011 09:28:07

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 15/07/2014 12:52:25
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 23/01/2014 10:01:47


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: EUROSMART
Akronimu:
Statut legali: AISBL
Websajt: http://www.eurosmart.com/

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Assoċjazzjonijiet tal-kummerċ u professjonali

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Bruno Dupont
Kariga: General Secretary

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  Yann Le Borgne
Kariga: Secrétariat général

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 19-21 Rue du Luxembourg 
Bruxelles 1000
IL-BELĠJU
Numru tat-telefon: (+32) 25068838
Numru tal-faks: (+32) 25068825
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra:

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: Advocate for the use of Smart Secure Devices and smart security solutions to enhance the usability of digital services while protecting privacy and combating fraud

Engage for standardization of interoperable smart security solutions and promotes European standards world-wide

Represent our member companies in the formulation and implementation of EU public policy, legislation and regulation

Speak on behalf of the smart security industry with European and international governmental bodies and institutions, national regulators and agencies, the media, and other organizations

Monitor smart security market trends and publishes twice a year volume market forecasts by segment, being the WW reference

Give our member companies access to a network of experts including academics, laboratories and associations
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Dinji

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 4
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

Isem Kunjom Data tal-bidu Data tat-tmiem
Timothee Goulain 25/01/2014 23/01/2015
Marine HURARD 09/04/2014 07/04/2015
Oyvind RASTAD 19/02/2014 13/02/2015
Yann LE BORGNE 10/02/2014 06/02/2015

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


Meetings, workshops and conferences are organised by the association. Position and technical papers are issued throughout the year by the different working groups.

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Affarijiet Interni
 • Ġustizzja u drittijiet fundamentali
 • Konsumaturi
 • Netwerks trans-Ewropej
 • Politika estera u ta' sigurtà
 • Riċerka u teknoloġija
 • Soċjetà ta’ l-Informazzjoni
 • Suq Intern
 • Trasport

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 04/2013 - 04/2014
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: < 50000  €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.