Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

EUROSMART

Identifikavimo numeris Registre: 21856815315-64
Registracijos data: 16/02/2011 09:28:07

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 06/02/2015 10:05:52
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 06/02/2015 10:05:52
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 06/02/2017

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

EUROSMART

AISBL

    Registracijos kategorija

II - Vidaus lobistai ir prekybos, verslo bei profesinės asociacijos

Prekybos ir verslo asociacijos

    Kontaktinė informacija

Rue du Luxembourg, 19-21
1000 Bruxelles
BELGIJA

(+32)25068838

    Teisiškai atsakingas asmuo

Didier Salle

General Secretary

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Yann Le Borgne

Deputy General Secretary

    Tikslai ir uždaviniai

Advocate for the use of Smart Secure Devices and smart security solutions to enhance the usability of digital services while protecting privacy and combating fraud

Engage for standardization of interoperable smart security solutions and promotes European standards world-wide

Represent our member companies in the formulation and implementation of EU public policy, legislation and regulation

Speak on behalf of the smart security industry with European and international governmental bodies and institutions, national regulators and agencies, the media, and other organizations

Monitor smart security market trends and publishes twice a year volume market forecasts by segment, being the WW reference

Give our member companies access to a network of experts including academics, laboratories and associations

 • Europos
 • pasaulinio

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

Digital Agenda Strategy - Security of electronic transactions (mainly in payments, telecoms, government, healthcare).


 

Non

Non

Non

Digital Agenda for Europe

Non

Meetings, workshops and conferences are organised by the association. Position and technical papers are issued throughout the year by the different committees.

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

50%: 3   25%: 1

4

1,8

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Coline ACH 07/08/2015 05/08/2016
Timothée MANGENOT 01/07/2015 29/06/2016
Stéphane MOUILLE 04/07/2015 02/07/2016
Nicolas RAFFIN 04/07/2015 02/07/2016

    Interesų sritys

 • Informacinė visuomenė
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Teisingumo ir pagrindinių teisių
 • Transeuropiniai tinklai
 • Transportas
 • Užsienio politika ir saugumas
 • Vartotojai
 • Vidaus reikalų
 • Vidaus rinka

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

http://www.eurosmart.com/about/members

    Finansiniai duomenys

04/2013  -  04/2014

< 9 999 €

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.