Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

EUROSMART

Αριθμός μητρώου: 21856815315-64
ημερομηνία της εγγραφής: 16/02/2011 09:28:07

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 06/02/2015 10:05:52
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 06/02/2015 10:05:52
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 06/02/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

EUROSMART

AISBL

    Τμήμα εγγραφής

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων και εμπορικές/επιχειρηματικές/επαγγελματικές ενώσεις

Εμπορικές και επιχειρηματικές ενώσεις

    Στοιχεία επικοινωνίας

Rue du Luxembourg, 19-21
1000 Bruxelles
ΒΕΛΓΙΟ

(+32) 25068838

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Didier Salle

General Secretary

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  Yann Le Borgne

Deputy General Secretary

    Στόχοι και αποστολή

Advocate for the use of Smart Secure Devices and smart security solutions to enhance the usability of digital services while protecting privacy and combating fraud

Engage for standardization of interoperable smart security solutions and promotes European standards world-wide

Represent our member companies in the formulation and implementation of EU public policy, legislation and regulation

Speak on behalf of the smart security industry with European and international governmental bodies and institutions, national regulators and agencies, the media, and other organizations

Monitor smart security market trends and publishes twice a year volume market forecasts by segment, being the WW reference

Give our member companies access to a network of experts including academics, laboratories and associations

 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • παγκόσμιου επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

Digital Agenda Strategy - Security of electronic transactions (mainly in payments, telecoms, government, healthcare).


 

Όχι

Όχι

Όχι

Digital Agenda for Europe

Όχι

Meetings, workshops and conferences are organised by the association. Position and technical papers are issued throughout the year by the different committees.

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

50%: 3   25%: 1

4

1,8

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
Timothee GOULAIN 11/02/2015 09/02/2016
Yann LE BORGNE 11/02/2015 09/02/2016
François TROUSSIER 11/02/2015 09/02/2016
Timothée MANGENOT 01/07/2015 29/06/2016
Stéphane MOUILLE 04/07/2015 02/07/2016
Nicolas RAFFIN 04/07/2015 02/07/2016

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Διευρωπαϊκά δίκτυα
 • Δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων
 • Εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Εσωτερική αγορά
 • Εσωτερικών Υποθέσεων
 • Καταναλωτές
 • Κοινωνία της πληροφορίας
 • Μεταφορές

    Μέλη

http://www.eurosmart.com/about/members

    Οικονομικά στοιχεία

04/2013  -  04/2014

< 9.999 €

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.