Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

aba Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung

Inschrijvingsnummer in het register 2170743761-61
Inschrijvingsdatum: 10-12-08 14:19:00

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 13-11-13 11:23:10
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 13-11-13 11:23:10


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: aba Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung
Acroniem: aba
Rechtsvorm: eingetragener Verein (e.V.)
Website: http://www.aba-online.de/seiten/

Categorie

Categorie II - In-huislobbyisten en bedrijfs-/beroepsverenigingen
Meer specifiek: Bedrijfs-, branche- & beroepsverenigingen

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Heribert Karch
Functie: Vorsitzender des aba-Vorstands

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Klaus Stiefermann
Functie: Geschäftsführer

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Wilhelmstraße  138
Postbus: 610191
10963 Berlin
DUITSLAND
Telefoon: (+49) 3033858110
Faxnummer: (+49) 30338581121
Overige contactgegevens:

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: Die aba Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung ist der deutsche Fachverband für alle Fragen der betrieblichen Altersversorgung in der Privatwirtschaft und dem öffentlichen Dienst. Die aba vereinigt mit ihren über 1.300 Mitgliedern Unternehmen mit
betrieblicher Altersversorgung, Versorgungseinrichtungen, versicherungsmathematische Sachverständige und Beratungshäuser, Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften sowie Versicherungen, Banken und Investmenthäuser. Satzungsgemäß setzt sich die aba neutral und unabhängig vom jeweiligen Durchführungsweg für den Bestand und Ausbau der betrieblichen Altersversorgung ein.
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • nationaal
 • Europees

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 3
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


Betriebliche Altersversorgung

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Belastingen
 • Concurrentie
 • Interne markt
 • Werkgelegenheid en sociale zaken

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.
Die aba ist Gründungsmitglied des europäischen Verbands PensionsEuropa in Brüssel

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2012 - 12/2012
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: < 50000  €
Bedrag en herkomst van EU-steun in boekjaar n-1 voor registratie
Aanbestedingen: 0 €
Subsidies: 0 €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:

Kostenangabe ohne PensionsEurope-Mitgliedsbeitrag

Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.