Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

aba Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung

Tunnistenumero rekisterissä: 2170743761-61
Rekisteröintipäivä: 10.12.2008 14:19:00

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 13.11.2013 11:23:10
Edellinen vuotuinen päivitys: 13.11.2013 11:23:10


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: aba Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung
Lyhenne: aba
Organisaation oikeudellinen muoto: eingetragener Verein (e.V.)
Internet-osoite: http://www.aba-online.de/seiten/

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Ammatilliset ryhmittymät ja järjestöt sekä elinkeinoyhdistykset

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Heribert Karch
Tehtävä organisaatiossa: Vorsitzender des aba-Vorstands

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Klaus Stiefermann
Tehtävä organisaatiossa: Geschäftsführer

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Wilhelmstraße  138
Postilokero: 610191
10963 Berlin
SAKSA
Puhelinnumero: (+49) 3033858110
Faksinumero: (+49) 30338581121
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Die aba Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung ist der deutsche Fachverband für alle Fragen der betrieblichen Altersversorgung in der Privatwirtschaft und dem öffentlichen Dienst. Die aba vereinigt mit ihren über 1.300 Mitgliedern Unternehmen mit
betrieblicher Altersversorgung, Versorgungseinrichtungen, versicherungsmathematische Sachverständige und Beratungshäuser, Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften sowie Versicherungen, Banken und Investmenthäuser. Satzungsgemäß setzt sich die aba neutral und unabhängig vom jeweiligen Durchführungsweg für den Bestand und Ausbau der betrieblichen Altersversorgung ein.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • kansallisia
 • euroopanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 3
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Betriebliche Altersversorgung

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Kilpailu
 • Sisämarkkinat
 • Työllisyys ja sosiaaliasiat
 • Verotus

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
Die aba ist Gründungsmitglied des europäischen Verbands PensionsEuropa in Brüssel

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2012 - 12/2012
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: < 50000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:

Kostenangabe ohne PensionsEurope-Mitgliedsbeitrag

Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.