Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Agrofood Connect-EU Group

Identifikační číslo v rejstříku: 21704045226-60
Datum registrace: 03/02/2011 17:10:13

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 29/04/2015 09:02:26
Datum poslední roční aktualizace je: 29/04/2015 09:02:26
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 29/04/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Agrofood Connect-EU Group

working group

    Oddíl Registrace

IV - Expertní skupiny typu „think tank“, výzkumné a akademické instituce

expertní skupiny typu „think tank“ a výzkumné instituce

    Kontaktní údaje

Avda Universitat, 1
43204 Reus
ŠPANĚLSKO

(+34) 977300431

    Osoba s právní odpovědností

pan  Ignasi Papell Garcia

Coordinator

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Ignasi Papell Garcia

Coordinator

    Cíle a úkoly

The Agrofood Connect-EU Group channels the information on European RDI policies to the agrofood agents in Catalonia, and will impact on the EC work programs together with Spanish and Catalan representatives in European working committees and Technology Platforms, with the ultimate goal of promoting Catalan participation in European funding programs in areas such as agriculture, food production, valorisation of by-products, animal welfare, food safety and the relationship between nutrition and health.

na regionální/místní úrovni

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

food policies, food industry, research and innovation projects


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

InfoDays
Potential meetings with CE officers and ETPs

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

25%: 1

1

0,2

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

  • Bezpečnost potravin
  • Regionální politika
  • Rybolov a akvakultura
  • Transevropské sítě
  • Veřejné zdraví
  • Výzkum a technologie

    Členství a příslušnost

8

CTNS(12),
IRTA(623),
UdL-NUTREN-DBA(1496),
CENTA(13),
INNOVACC(2),
LABORATORIOS ORDESA(268)

  • ŠPANĚLSKO

INNOVACC
AINS

    Finanční údaje

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

1 €

 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

0 €

0 €

1 €

0 €

1 €

Without economic activity in 2014.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.