Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

British Herpetological Society

Numărul de identificare din Registru: 21692168573-63
Data înscrierii: 12.04.2012 17:43:06

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 12.04.2014 04:48:11
Data ultimei actualizări anuale: 12.04.2014 04:48:11


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: British Herpetological Society
Acronim: BHS
Statut juridic: Registered UK Charity
Site internet: http://www.thebhs.org/

Categorii

Categorie: II – Reprezentanţi interni şi asociaţii comerciale/profesionale
şi mai precis: Alte organizaţii similare

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Trevor Rose
Funcţie: Secretary

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnul  Jon Coote
Funcţie: Chairman

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Strathmore Place Montrose 11
DD10 8LQ Angus
REGATUL UNIT
Numărul de telefon: (+44) 01674830192
Număr de fax: (+) 
Alte informaţii cu privire la datele de contact: Education Committee Chairwoman
British Herpetological Society
Kim Le Breuilly
9 Anvil Close
Streatham
London
United Kingdom
(+44)020 8696 9733

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: Charity cocerned with conservation, scientific research, education and herpetoculture of reptiles and amphibians worldwide.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • naţional
 • mondial

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 20
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


Unknown

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Agricultură şi dezvoltare rurală
 • Cercetare şi tehnologie
 • Comerţ
 • Educaţie
 • Mediu
 • Tineret

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
Fedration of British Herpetologists

Date financiare

Anul exerciţiului: 04/2012 - 03/2013
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: < 50000  €
Suma şi sursa de finanţare primită din partea instituţiilor UE în cursul exerciţiului financiar n -1 al înregistrării
Achiziții publice: 0 €
Granturi: 0 €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.