Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

British Herpetological Society

Identifikavimo numeris Registre: 21692168573-63
Registracijos data: 12.4.12 17.43.06

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.4.12 04.48.11
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.4.12 04.48.11


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: British Herpetological Society
Akronimas: BHS
Teisinis statusas: Registered UK Charity
Svetainė: http://www.thebhs.org/

Kategorijos

Kategorija: II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos
Tiksliau: Kitos panašios organizacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Trevor Rose
Pareigos: Secretary

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Jon Coote
Pareigos: Chairman

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Strathmore Place Montrose 11
DD10 8LQ Angus
JUNGTINĖ KARALYSTĖ
Telefono numeris: (+44) 01674830192
Faksas: (+) 
Papildoma kontaktinė informacija: Education Committee Chairwoman
British Herpetological Society
Kim Le Breuilly
9 Anvil Close
Streatham
London
United Kingdom
(+44)020 8696 9733

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: Charity cocerned with conservation, scientific research, education and herpetoculture of reptiles and amphibians worldwide.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • valstybės
 • pasaulinio

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 20
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


Unknown

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Aplinka
 • Jaunimas
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Prekyba
 • Švietimas
 • Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
Fedration of British Herpetologists

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 04/2012 - 03/2013
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: < 50000  €
Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 0 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.