Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

British Herpetological Society

Identifikavimo numeris Registre: 21692168573-63
Registracijos data: 12/04/2012 17:43:06

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 23/02/2015 02:06:52
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 23/02/2015 02:06:52
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 23/02/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

British Herpetological Society

BHS

Registered UK Charity

    Registracijos kategorija

III - Nevyriausybinės organizacijos

Nevyriausybinės organizacijos, platformos ir tinklai bei panašios organizacijos

    Kontaktinė informacija

Zoological Society of London
Regents Park
NW1 4RY London
JUNGTINĖ KARALYSTĖ

(+44) 01674671676

    Teisiškai atsakingas asmuo

BHS Council

Trustees

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

BHS Council

Chairman

    Tikslai ir uždaviniai

Charity cocerned with conservation, scientific research, education and herpetoculture of reptiles and amphibians worldwide.

  • pasaulinio
  • valstybės

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

CITES


 

Non

Non

Non

Non

Non

Unknown

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

25%: 4

4

1

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

  • Aplinka
  • Jaunimas
  • Klimato politika
  • Moksliniai tyrimai ir technologijos
  • Prekyba
  • Švietimas
  • Visuomenės sveikata
  • Žemės ūkis ir kaimo plėtra

    Nariai ir priklausymas organizacijoms


Federation of British Herpetologists

    Finansiniai duomenys

01/2013  -  03/2013

>= 25 000 € ir < 49 999 €

30 000 €

0 €

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

30 000 €

10 000 €

20 000 €

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.