Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

MARKENVERBAND

Id-nummer i registret: 2157421414-31
Registreringsdag: 2008-09-22 14:24:24

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-09-10 11:46:17
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-09-10 11:44:58


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: MARKENVERBAND
Förkortning: MV
Associationsform (rättslig ställning): eingetragener Verein
Webbplats: http://www.markenverband.eu

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Bransch- och yrkesorganisationer

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Christian Köhler
Befattning: Hauptgeschäftsführer

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Anja Siegemund
Befattning: Leiterin Büro Brüssel / Head of Brussels office

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Unter den Linden  42
10117 Berlin
TYSKLAND
Telefon: (+49 30) 20 61 68 0
Fax: (+49 30) 20 61 68 777
Andra adressuppgifter: German Brands´ Association
Rue du Commerce 31
1000 Brussels


www.markenverband.eu

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Der Markenverband wurde 1903 in Berlin gegründet und ist der größte Verband seiner Art in Europa.

Seine gegenwärtig rund 400 Mitglieder sind in der markenorientierten Konsum- und Gebrauchsgüterindustrie wie auch der Dienstleistungswirtschaft (Telekommunikation, Informationstechnologie, Banken) aktiv.Es sind große Publikumsgesellschaften und renommierte Familienunternehmen gleichermaßen.

Der Markenverband vertritt die Interessen der markenorientierten Konsumgüterhersteller und Dienstleister in Deutschland und auf europäischer/internationaler Ebene. Das gilt für alle wirtschafts- und rechtspolitischen sowie markenrelevanten Themen. Zu nennen sind insbesondere die Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs und der Marken- und Produktpiraterie sowie der Ausbau von Markenschutzrechten.

Der Markenverband ist Plattform für Austausch und Information über alle markenorientierten Themen. Er setzt
sich für einen fairen und leistungsgerechten Wettbewerb ein – auch im Interesse der Verbraucher. Er bekennt sich zu
den Zielen der Sozialen Marktwirtschaft und zu nachhaltigem und verantwortungsbewusstem wirtschaftlichen Handeln.

Ergänzend zur politischen Arbeit macht der
Markenverband Weiterbildungsangebote wie Seminare und
Workshops und organisiert mit dem MARKENFORUM den wohl größten Kongress zum Markenrecht im deutschsprachigen Raum.
Organisationens intressen är:
 • Nationella
 • Europeiska
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 1
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Markenrecht
Wettbewerbsrecht / Lauterkeitsrecht
Verbraucherpolitik
Werbefreiheit / Kommerzielle Kommunikation
Schutz geistigen Eigentums / Kampf gegen Marken- und Produktpiraterie
Verkehr / Logistik
eCommerce
Umweltpolitik
Kennzeichnungspflichten
Nachhaltigkeit
Corporate Social Responsibility

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Audiovisuella frågor och medier
 • Ekonomi och finans
 • Folkhälsa
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Inrikes frågor
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Livsmedelssäkerhet
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Skattepolitik
 • Transporter 
 • Tullar

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
AIM - Europäischer Markenverband (www.aim.be)
WFA - World Federation of Advertisers

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: >= 100000  € och < 150000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.