Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia    Profil zarejestrowanego podmiotu

Federculture

Numer identyfikacyjny w rejestrze: 21565004945-82
Data rejestracji: 11/01/2011 16:40:06

Informacje o tym podmiocie ostatnio zmieniono w dniu: 22/12/2014 09:26:37
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 22/12/2014 09:26:37

Wpis jest zgodny z formatem poprzedniego rejestru. Otrzyma on nowy format, kiedy podmiot dokona następnej aktualizacji.
Data następnej aktualizacji najpóźniej: 27/04/2015

    Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Federculture

Federculture

Associazione

    Kategoria rejestracji

II - Lobbyści zatrudnieni w przedsiębiorstwach i stowarzyszenia handlowe/branżowe

Stowarzyszenia branżowe, przemysłowe i zawodowe

    Dane kontaktowe

Lungotevere dei Mellini, 10
00193 Roma
WŁOCHY

(+39) 0632697511

(+39) 0632697513

    Osoba prawnie odpowiedzialna

Pan  Roberto Grossi

Presidente - Segretario Generale

    Osoba odpowiedzialna za stosunki z UE

Pan  Claudio Bocci

Direttore Sviluppo e Relazioni

    Cele i zakres obowiązków

Federculture è l'associazione nazionale dei soggetti pubblici e privati che gestiscono le attività legate alla cultura ed al tempo libero.

Federculture opera come sistema-rete per accompagnare i processi di crescita e di sviluppo del settore, in una logica di qualità, efficienza ed economicità.
Obiettivo della Federazione è coadiuvare le realtà locali nella promozione di una gestione efficiente ed efficace di musei, teatri, impianti sportivi, biblioteche, parchi, aree archeologiche e sistemi turistici.

Federculture nasce nel giugno del 1997 con 13 soci fondatori

Oggi la federazione conta 159 associati, tra regioni, province, comuni, aziende, consorzi, fondazioni, istituzioni, società e associazioni, rappresentativi delle più significative realtà nazionali operanti nel settore con le quali promuove lo sviluppo dell'efficienza e della qualità dei servizi.

krajowym

    Działalność

ENPI CB MED

    Liczba osób zaangażowanych w działalność opisaną w polu powyżej

1

    Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

    Obszary zainteresowania

  • edukacja
  • kultura
  • młodzież
  • rozwój

    Członkostwo i przynależność do organizacji

Federculture associa numerosi soggetti tra regioni, province, comuni, aziende, consorzi, fondazioni, istituzioni, società e associazioni, rappresentativi delle più significative realtà nazionali operanti nel settore dei servizi per la cultura, il turismo, lo sport e il tempo libero, con i quali promuove lo sviluppo dell'efficienza e della qualità dei servizi.

    Dane finansowe:

01/2013  -  12/2013

< 50 000  €

0 €

0 €

    Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.