Navigācijas ceļš

Citi rīki

  • Izdrukas versija
  • Samazināt tekstu
  • Palielināt tekstu
  • Izveleties tumšu fonu
  • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

Federculture

Identitātes numurs Reģistrā: 21565004945-82
Reģistrācijas datums: 11.11.1 16:40:06

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 14.22.12 09:26:37
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 14.22.12 09:26:37


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: Federculture
Akronīms: Federculture
Juridiskais statuss: Associazione
Tīmekļa vietne: http://www.federculture.it

Nodaļas

Nodaļa: II – Savi lobisti, komercapvienības un profesionālās apvienības
un precīzāk: Tirdzniecības, uzņēmējdarbības un profesionālās apvienības

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Godātais  Roberto Grossi
Amats Presidente - Segretario Generale

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Godātais  Claudio Bocci
Amats Direttore Sviluppo e Relazioni

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: Lungotevere dei Mellini  10
Roma 00193
ITĀLIJA
Tālruņa numurs: (+39) 0632697511
Faksa numurs: (+39) 0632697513
Papildu kontaktinformācija:

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: Federculture è l'associazione nazionale dei soggetti pubblici e privati che gestiscono le attività legate alla cultura ed al tempo libero.

Federculture opera come sistema-rete per accompagnare i processi di crescita e di sviluppo del settore, in una logica di qualità, efficienza ed economicità.
Obiettivo della Federazione è coadiuvare le realtà locali nella promozione di una gestione efficiente ed efficace di musei, teatri, impianti sportivi, biblioteche, parchi, aree archeologiche e sistemi turistici.

Federculture nasce nel giugno del 1997 con 13 soci fondatori

Oggi la federazione conta 159 associati, tra regioni, province, comuni, aziende, consorzi, fondazioni, istituzioni, società e associazioni, rappresentativi delle più significative realtà nazionali operanti nel settore con le quali promuove lo sviluppo dell'efficienza e della qualità dei servizi.
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
  • valsts līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 1
Papildu informācija:

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


ENPI CB MED

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
  • Attīstība
  • Izglītība
  • Jaunieši
  • Kultūra

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.
Federculture associa numerosi soggetti tra regioni, province, comuni, aziende, consorzi, fondazioni, istituzioni, società e associazioni, rappresentativi delle più significative realtà nazionali operanti nel settore dei servizi per la cultura, il turismo, lo sport e il tempo libero, con i quali promuove lo sviluppo dell'efficienza e della qualità dei servizi.

Finansiālie dati

Finanšu gads: 01/2013 - 12/2013
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās. < 50000  €
No ES iestādēm saņemtā finansējuma apjoms un avots reģistrācijas n-1 finanšu gadā
Publiskais iepirkums. 0 €
Piešķīrumi: 0 €
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:


Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.