Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Circassian Nation - Nation-In-Exile

Id-nummer i registret: 21519538372-76
Registreringsdag: 18/03/2012 02:15:39

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 18/02/2014 04:56:09
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 18/02/2014 04:56:09

Den här posten följer formatet i det föregående registret. Den kommer att ändras till det nya formatet när den registrerade organisationen gör sin nästa uppdatering.
Sista dag för nästa uppdatering är den: 27/04/2015

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Circassian Nation - Nation-In-Exile

CN

Nation In Exile

    Val av sektion

VI – Organisationer som företräder lokala, regionala och kommunala myndigheter, övriga offentliga eller blandade enheter etc.

Övriga offentliga eller blandade enheter etc.

    Adressuppgifter

Rue Lefrancq 68, 1
Schaerbeek
1030 Brussels,
BELGIEN

(+61) 4444444

(+) 

Indigenous Circassian Adyghe Nation, Nation In Exile
www.circassiannation.com
mission@circassiannation.com

Circassian Nation
Rue Lefrancq 68
1030 Schaerbeek
Brussels, Belgium

    Juridiskt ansvarig

Prince Alan Dja Mirzé

Chef De Mission-At- large

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Prince Alan Dja Mirze

Chef De Mission-At-large

    Mål och uppdrag

Nation In exile En Route to our homeland Circassia via peacefull means such as mutual respect, diplomacy, treaty and reconciliation with our geographical neighbour the Russian Nation.

 • Europeiska
 • Globala
 • Nationella
 • regional/lokal nivå

    Verksamhet

Declaration of Nationhood At EU Parlament 2011

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

9

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

 • Humanitärt bistånd
 • Kultur
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Regionalpolitik
 • Tullar
 • Ungdom
 • Utrikes- och säkerhetspolitik
 • Utveckling

    Medlemskap

7 000 000

 • BULGARIEN
 • DANMARK
 • NEDERLÄNDERNA
 • POLEN
 • STORBRITANNIEN
 • TYSKLAND
 • AUSTRALIEN
 • EGYPTEN
 • IRAK
 • IRAN
 • ISRAEL
 • JORDANIEN
 • LIBYEN
 • RYSSLAND
 • SYRIEN
 • TUNISIEN
 • TURKIET
 • UKRAINA
 • USA

    Ekonomiska uppgifter

06/2010  -  06/2011

20 000 €

 €

 €

 €

 €

 €

20 000 €

20 000 €

 €

>= 50 000  € och < 100 000  €

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.