Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Circassian Nation - Nation-In-Exile

Id-nummer i registret: 21519538372-76
Registreringsdag: 2012-03-18 02:15:39

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-02-18 04:56:09
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-02-18 04:56:09


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Circassian Nation - Nation-In-Exile
Förkortning: CN
Associationsform (rättslig ställning): Nation In Exile
Webbplats: http://www.circassiannation.com

Sektioner

Sektion: VI – Organisationer som företräder lokala, regionala och kommunala myndigheter, övriga offentliga eller blandade enheter etc.
och närmare bestämt: Övriga offentliga eller blandade enheter etc.

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Prince Alan Dja Mirzé
Befattning: Chef De Mission-At- large

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Prince Alan Dja Mirze
Befattning: Chef De Mission-At-large

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Rue Lefrancq 68 Schaerbeek 1
1030 Brussels,
BELGIEN
Telefon: (+61) 4444444
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter: Indigenous Circassian Adyghe Nation, Nation In Exile
www.circassiannation.com
mission@circassiannation.com

Circassian Nation
Rue Lefrancq 68
1030 Schaerbeek
Brussels, Belgium

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Nation In exile En Route to our homeland Circassia via peacefull means such as mutual respect, diplomacy, treaty and reconciliation with our geographical neighbour the Russian Nation.
Organisationens intressen är:
 • Regionala/lokala
 • Nationella
 • Europeiska
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 9
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Declaration of Nationhood At EU Parlament 2011

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Humanitärt bistånd
 • Kultur
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Regionalpolitik
 • Tullar
 • Ungdom
 • Utrikes- och säkerhetspolitik
 • Utveckling

Organisation

Antal medlemmar (”fysiska personer”): 7 000 000
Antal medlemsorganisationer:
Medlemsorganisationer (Medlemsantal) :
Organisationen har medlemmar eller är representerad i följande länder:
 • BULGARIEN
 • DANMARK
 • NEDERLÄNDERNA
 • POLEN
 • STORBRITANNIEN
 • TYSKLAND

 • AUSTRALIEN
 • EGYPTEN
 • IRAK
 • IRAN
 • ISRAEL
 • JORDANIEN
 • LIBYEN
 • RYSSLAND
 • SYRIEN
 • TUNISIEN
 • TURKIET
 • UKRAINA
 • USA
Kompletterande upplysningar:

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 06/2010 - 06/2011
Total budget: 20 000
därav offentlig finansiering:
- från europeiska källor:
- Upphandling:
- Bidrag:
- nationella källor:
- regionala/lokala källor:
därav andra källor: 20 000
- gåvor: 20 000
- medlemsavgifter:
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: >= 50000  € och < 100000  €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.