Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Circassian Nation - Nation-In-Exile

Identifikační číslo v rejstříku: 21519538372-76
Datum registrace: 18/03/2012 02:15:39

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 18/02/2014 04:56:09
Datum poslední roční aktualizace je: 18/02/2014 04:56:09

Tato položka má formát podle předchozího rejstříku. Bude přizpůsobena novému formátu poté, co subjekt provede další aktualizaci.
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 27/04/2015

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Circassian Nation - Nation-In-Exile

CN

Nation In Exile

    Oddíl Registrace

VI – Organizace zastupující místní, regionální a obecní orgány, jiné veřejné či smíšené subjekty atd.

další veřejné či smíšené subjekty atd.

    Kontaktní údaje

Rue Lefrancq 68, 1
Schaerbeek
1030 Brussels,
BELGIE

(+61) 4444444

(+) 

Indigenous Circassian Adyghe Nation, Nation In Exile
www.circassiannation.com
mission@circassiannation.com

Circassian Nation
Rue Lefrancq 68
1030 Schaerbeek
Brussels, Belgium

    Osoba s právní odpovědností

Prince Alan Dja Mirzé

Chef De Mission-At- large

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Prince Alan Dja Mirze

Chef De Mission-At-large

    Cíle a úkoly

Nation In exile En Route to our homeland Circassia via peacefull means such as mutual respect, diplomacy, treaty and reconciliation with our geographical neighbour the Russian Nation.

 • evropské
 • celosvětové
 • celostátní
 • na regionální/místní úrovni

    Činnosti

Declaration of Nationhood At EU Parlament 2011

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

9

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

 • Cla
 • Humanitární pomoc
 • Kultura
 • Mládež
 • Regionální politika
 • Rozvoj
 • Spravedlnost a základní práva
 • Zahraniční a bezpečnostní politika

    Členství a příslušnost

7 000 000

 • BULHARSKO
 • DÁNSKO
 • NĚMECKO
 • NIZOZEMSKO
 • POLSKO
 • SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
 • AUSTRÁLIE
 • EGYPT
 • IRÁK
 • ÍRÁNSKÁ ISLÁMSKÁ REPUBLIKA
 • IZRAEL
 • JORDÁNSKO
 • LIBYJSKÁ ARABSKÁ DŽAMÁHÍRIJE
 • RUSKÁ FEDERACE
 • SPOJENÉ STÁTY
 • SYRSKÁ ARABSKÁ REPUBLIKA
 • TUNISKO
 • TURECKO
 • UKRAJINA

    Finanční údaje

06/2010  -  06/2011

20 000 €

 €

 €

 €

 €

 €

20 000 €

20 000 €

 €

>= 50 000  € a < 100 000  €

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.