Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Circassian Nation - Nation-In-Exile

Identifikační číslo v rejstříku: 21519538372-76
Datum registrace: 18.3.12 2:15:39

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 18.2.14 4:56:09
Datum poslední roční aktualizace je 18.2.14 4:56:09


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Circassian Nation - Nation-In-Exile
Zkratka: CN
Právní forma Nation In Exile
Internetové stránky: http://www.circassiannation.com

Oddíly

Oddíl: VI – Organizace zastupující místní, regionální a obecní orgány, jiné veřejné či smíšené subjekty atd.
Upřesnění: další veřejné či smíšené subjekty atd.

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: Prince Alan Dja Mirzé
Funkce: Chef De Mission-At- large

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: Prince Alan Dja Mirze
Funkce: Chef De Mission-At-large

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Rue Lefrancq 68 Schaerbeek 1
1030 Brussels,
BELGIE
Telefon: (+61) 4444444
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje: Indigenous Circassian Adyghe Nation, Nation In Exile
www.circassiannation.com
mission@circassiannation.com

Circassian Nation
Rue Lefrancq 68
1030 Schaerbeek
Brussels, Belgium

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: Nation In exile En Route to our homeland Circassia via peacefull means such as mutual respect, diplomacy, treaty and reconciliation with our geographical neighbour the Russian Nation.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • místní či regionální
 • celostátní
 • evropské
 • celosvětové

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 9
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Declaration of Nationhood At EU Parlament 2011

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Cla
 • Humanitární pomoc
 • Kultura
 • Mládež
 • Regionální politika
 • Rozvoj
 • Spravedlnost a základní práva
 • Zahraniční a bezpečnostní politika

Struktura

Celkový počet členů – fyzických osob: 7 000 000
Celkový počet členských organizací:
Členské organizace (Počet členů) :
Organizace má členy nebo je zastoupena v těchto zemích:
 • BULHARSKO
 • DÁNSKO
 • NĚMECKO
 • NIZOZEMSKO
 • POLSKO
 • SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

 • AUSTRÁLIE
 • EGYPT
 • IRÁK
 • ÍRÁNSKÁ ISLÁMSKÁ REPUBLIKA
 • IZRAEL
 • JORDÁNSKO
 • LIBYJSKÁ ARABSKÁ DŽAMÁHÍRIJE
 • RUSKÁ FEDERACE
 • SPOJENÉ STÁTY
 • SYRSKÁ ARABSKÁ REPUBLIKA
 • TUNISKO
 • TURECKO
 • UKRAJINA
Doplňující informace:

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.

Finanční údaje

Rok: 06/2010 - 06/2011
Celkový rozpočet: 20 000
z toho veřejné financování:
- z evropských zdrojů:
- Veřejné zakázky:
- Granty:
- ze státních zdrojů:
- z místních či regionálních zdrojů:
z toho ostatní zdroje: 20 000
- dary: 20 000
- členské příspěvky:
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: >= 50000  € a < 100000  €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.