Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

People & Planet Student Activities Limited

Identifikačné číslo v Registri: 21333302555-45
Dátum registrácie: 27.10.2009 17:00:22

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 1.10.2013 11:07:01
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 1.10.2013 11:07:01


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: People & Planet Student Activities Limited
Skratka: P&P
Právna forma: Company limited by guarantee
Internetová stránka: http://www.peopleandplanet.org

Oddiely

Oddiel: III – Mimovládne organizácie
Podrobnejšie informácie: Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Clements John
Funkcia: Finance Manager

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Jim Cranshaw
Funkcia: Campaign & Communications Manager

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Turl Street  16-17
OX1 3DH Oxford
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
Telefónne číslo: (+01865) 264180
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Supporting young people taking action on global issues concerning the environment, human rights and social and economic justice
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 16
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Environment, human rights, social and economic justice

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Energetika
 • Humanitárna pomoc
 • Mládež
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Rozvoj
 • Vonkajšie vzťahy
 • Vzdelávanie
 • Životné prostredie

Štruktúra

Celkový počet fyzických osôb: 3 000
Počet členských organizácií:
Členské organizácie (Počet členov) :
Organizácia má členov alebo zastúpenie v týchto krajinách:
 • SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Doplňujúce údaje:

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.

Finančné údaje

Účtovný rok: 04/2012 - 03/2013
Celkový rozpočet: 498 000
z toho financovanie z verejných zdrojov: 157 000
- z európskych zdrojov:
- Verejné obstarávanie:
- Granty: 15 000
- zo štátnych zdrojov: 107 000
- z miestnych a regionálnych zdrojov: 35 000
z iných zdrojov: 341 000
- dary: 51 000
- členské: 56 000
grants : 217 000
Consultancy : 17 000
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.