Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

People & Planet Student Activities Limited

Numărul de identificare din Registru: 21333302555-45
Data înscrierii: 27.10.2009 17:00:22

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 30.09.2014 11:24:53
Data ultimei actualizări anuale: 30.09.2014 11:24:53


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: People & Planet Student Activities Limited
Acronim: P&P
Statut juridic: Company limited by guarantee
Site internet: http://www.peopleandplanet.org

Categorii

Categorie: III – Organizaţii neguvernamentale
şi mai precis: Organizaţii neguvernamentale, platforme, reţele şi organizaţii similare

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Clements John
Funcţie: Finance Manager

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnul  Jim Cranshaw
Funcţie: Campaign & Communications Manager

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Turl Street  16-17
OX1 3DH Oxford
REGATUL UNIT
Numărul de telefon: (+01865) 264180
Număr de fax: (+) 
Alte informaţii cu privire la datele de contact:

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: Supporting young people taking action on global issues concerning the environment, human rights and social and economic justice
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • mondial

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 12
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


Environment, human rights, social and economic justice

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Ajutor umanitar
 • Combaterea schimbărilor climatice
 • Dezvoltare
 • Educaţie
 • Energie
 • Mediu
 • Tineret

Structură

Numărul total al membrilor care sunt „persoane fizice”: 3.000
Numărul organizaţiilor membre:
Organizaţii membre (Numărul membrilor) :
Organizaţia dumneavoastră are membri sau este reprezentată în următoarele ţări:
 • REGATUL UNIT

Informații complementare:

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.

Date financiare

Anul exerciţiului: 04/2013 - 03/2014
Buget total: 453.000
din care finanţare publică: 75.000
- din surse europene:
- Achiziții publice:
- Granturi: 64.000
- din surse naţionale: 0
- din surse locale/regionale: 11.000
din alte surse: 378.000
- donaţii: 48.000
- cotizaţii ale membrilor: 19.000
grants : 292.000
Consultancy : 19.000
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: < 50000  €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.