Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali    Profil tar-reġistrant

People & Planet Student Activities Limited

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 21333302555-45
Data Reġistrazzjoni: 27/10/2009 17:00:22

L-informazzjoni dwar din l-entità kienet mibdula l-aħħar fi: 12/02/2015 12:54:05
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet: 12/02/2015 12:54:05
L-aġġornament li jmiss mistenni mhux aktar tard minn : 12/02/2016

    Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

People & Planet Student Activities Limited

P&P

Company limited by guarantee

    Taqsima ta’ reġistrazzjoni

III - Organizzazzjonijiet mhux governattivi

Organizzazzjonijiet mhux governattivi, pjattaforom u netwerks u għaqdiet simili

    Dettalji personali

Turl Street, 16-17
Oxford OX1 3DH
IR-RENJU UNIT

(+01865) 264180

    Persuna b'responsabbiltà legali

Sinjur  Clements John

Finance Manager

    Persuna li tiegħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE

Sinjur  Jim Cranshaw

Campaign & Communications Manager

    Għanijiet u missjonijiet

Supporting young people taking action on global issues concerning the environment, human rights and social and economic justice

Nazzjonali

    Attivitajiet speċifiċi koperti mir-Reġistru

Climate change, human rights, engagement, young people


 

Le

Le

Le

Le

Le

Environment, human rights, social and economic justice

    Numru ta' persuni involuti fl-attivitajiet deskritti fil-kaxxa t'hawn fuq

100%: 1   75%: 3   50%: 5   25%: 1

10

6

    Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

    Oqsma ta’ interess

  • Ambjent
  • Azzjoni għall-Klima
  • Edukazzjoni
  • Enerġija
  • Għajnuna umanitarja
  • Ġustizzja u drittijiet fundamentali
  • Żgħażagħ
  • Żvilupp

    Sħubija u affiljazzjoni

3,000

These are volunteers and members of our network. There is no formal membership

  • IR-RENJU UNIT

    Dejta finanzjarja

04/2013  -  03/2014

< 9,999  

453,000 €

75,000 €

 €

64,000 €

Europe Aid

0 €

11,000 €

378,000 €

48,000 €

19,000 €

292,000 €

19,000 €

    Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.