Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

BNP Paribas Personal Finance

Tunnusnumber registris: 2115174972-49
Registreerimise kuupäev: 15.01.09 17:44:05

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 20.12.13 12:26:07
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 19.12.13 18:26:49


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: BNP Paribas Personal Finance
Akronüüm: BNP Paribas PF
Õiguslik vorm: banque
Veebisait: http://www.bnpparibas-pf.com/fr/

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äriühingud ja kontsernid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Thierry LABORDE
Ametikoht: Président Directeur Général

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: FRANCOIS LANGLOIS
Ametikoht: DIRECTEUR RELATIONS INSTITUTIONNELLES

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 54 Quai Michelet 
92531 Levallois Perret Cedex
PRANTSUSMAA
Telefoninumber: (+33) 146391439
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed: BNP Paribas Personal Finance operates in many countries under the brand CETELEM.

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Crédit aux particuliers
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 1
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Participation au sein du Groupe BNP Paribas PF et dans les instances de représentation professionnelle aux travaux sur les textes communautaires concernant des sujets relatifs aux crédits aux particuliers ou de protection des consommateurs dans le domaine financier.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Kaubandus
 • Konkurents
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Siseturg
 • Tarbijad

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
Organisations nationales professionnelles: ASF, Fédération Bancaire Française, Assofin, ASNEF, ASFAC,Czech Leasing and Finance Association,... dans les pays où BNP Paribas PF est présent.
Au plan européen: participation dans les groupes de travail EUROFINAS (fédération européenne crédit à la consommation).

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2012 - 12/2012
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: 15 000 €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.

Lisaks teatas organisatsioon, et kohustub järgima järgmist kutse-eetika juhendit:
BNP PARIBAS