Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

BNP Paribas Personal Finance

Tunnusnumber registris: 2115174972-49
Registreerimise kuupäev: 15/01/2009 17:44:05

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 05/02/2015 17:48:56
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 05/02/2015 17:48:56
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 05/02/2017

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

BNP Paribas Personal Finance

BNP Paribas PF

Etablissement de crédit

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äriliidud / ettevõtjate ühendused / kutseliidud

Äriühingud ja kontsernid

    Kontaktandmed

Quai Michelet, 54
92531 Levallois Perret Cedex
PRANTSUSMAA

(+33)146391439

    Juriidiliselt vastutav isik

Thierry LABORDE

Président Directeur Général

    ELi asjade eest vastutav isik

FRANCOIS LANGLOIS

DIRECTEUR RELATIONS INSTITUTIONNELLES

    Eesmärgid ja ülesanded

Crédit aux particuliers.

  • üleeuroopalised
  • ülemaailmsed

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

Crédit à la consommation
Données personnelles
Crédit immobilier
Intermédiation en Assurance


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Participation au sein du Groupe BNP Paribas PF et dans les instances de représentation professionnelle aux travaux sur les textes communautaires concernant des sujets relatifs aux crédits aux particuliers ou de protection des consommateurs dans le domaine financier.

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

25%: 1

1

0,2

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

  • Kaubandus
  • Konkurents
  • Majandus- ja rahaküsimused
  • Siseturg
  • Tarbijad
  • Õigusküsimuste ja põhiõigused

    Liikmed ja liikmesus

Organisations nationales professionnelles: ASF, Fédération Bancaire Française, Assofin, ASNEF, ASFAC,Czech Leasing and Finance Association,... dans les pays où BNP Paribas PF est présent.
Au plan européen: participation dans les groupes de travail EUROFINAS (fédération européenne crédit à la consommation).
Membre de l'ECRI (European credit research institute).

    Finantsandmed

01/2014  -  12/2014

>= 10 000 € ja < 24 999 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.

Lisaks teatas organisatsioon, et kohustub järgima järgmist kutse-eetika juhendit:
BNP PARIBAS