Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

BNP Paribas Personal Finance

Αριθμός μητρώου: 2115174972-49
ημερομηνία της εγγραφής: 15/01/2009 17:44:05

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 05/02/2015 17:48:56
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 05/02/2015 17:48:56
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 05/02/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

BNP Paribas Personal Finance

BNP Paribas PF

Etablissement de crédit

    Τμήμα εγγραφής

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων και εμπορικές/επιχειρηματικές/επαγγελματικές ενώσεις

Εταιρείες και όμιλοι

    Στοιχεία επικοινωνίας

Quai Michelet, 54
92531 Levallois Perret Cedex
ΓΑΛΛΙΑ

(+33) 146391439

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Thierry LABORDE

Président Directeur Général

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  FRANCOIS LANGLOIS

DIRECTEUR RELATIONS INSTITUTIONNELLES

    Στόχοι και αποστολή

Crédit aux particuliers.

  • ευρωπαϊκού επιπέδου
  • παγκόσμιου επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

Crédit à la consommation
Données personnelles
Crédit immobilier
Intermédiation en Assurance


 

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Participation au sein du Groupe BNP Paribas PF et dans les instances de représentation professionnelle aux travaux sur les textes communautaires concernant des sujets relatifs aux crédits aux particuliers ou de protection des consommateurs dans le domaine financier.

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

25%: 1

1

0,2

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

  • Ανταγωνισμός
  • Δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων
  • Εμπόριο
  • Εσωτερική αγορά
  • Καταναλωτές
  • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις

    Μέλη

Organisations nationales professionnelles: ASF, Fédération Bancaire Française, Assofin, ASNEF, ASFAC,Czech Leasing and Finance Association,... dans les pays où BNP Paribas PF est présent.
Au plan européen: participation dans les groupes de travail EUROFINAS (fédération européenne crédit à la consommation).
Membre de l'ECRI (European credit research institute).

    Οικονομικά στοιχεία

01/2014  -  12/2014

>= 10.000 € και < 24.999 €

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.

Η οργάνωση έχει επίσης δηλώσει ότι δεσμεύεται επίσης από τον ακόλουθο Κώδικα:
BNP PARIBAS