Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Caribbean Research and Management of Biodiversity

Αριθμός μητρώου: 21134237948-51
ημερομηνία της εγγραφής: 02/02/2012 22:56:47

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 13/02/2015 19:00:04
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 13/02/2015 19:00:04
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 13/02/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Caribbean Research and Management of Biodiversity

Carmabi

NGO

    Τμήμα εγγραφής

III - Μη κυβερνητικές οργανώσεις

Μη κυβερνητικές οργανώσεις, πλατφόρμες, δίκτυα και συναφείς οργανώσεις

    Στοιχεία επικοινωνίας

Piscaderabaai, 00000
Ταχυδρομική θυρίδα: 2090
00000 Willemstad
ΟΛΛΑΝΔΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΛΕΣ

(+5999) 5103067

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Mark Vermeij

Science director

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  Mark Vermeij

Science director

    Στόχοι και αποστολή

All departments (education, consultancy, research and park management) of CARMABI have their own mission and vision statement, but the overall vision of our organization is to be the leading organization in the Caribbean on applied natural sciences by means of knowledge acquisition, knowledge dispersal and nature management applications.

 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • παγκόσμιου επιπέδου
 • εθνικού επιπέδου
 • περιφερειακού/τοπικού επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

UNESCO WHS, SIDS, H2020, ECLAC


 

Όχι

Όχι

EU BEST Initiative, EUCARINET, ALCUE Net, UNESCO WHS

Όχι

Όχι

Nature, both above as below the water, has been intensively studied on Curaçao for more than five decades resulting in a large number of studies and publications. To facilitate this research, CARMABI, short for the Caribbean Marine Biological Institute was founded in 1955. In addition to facilitating and conducting research, this institute now plays an important role in advising government and other local organizations on the sustainable use of its natural resources. At present the institute runs a Natural Parks program by which it manages several protected areas such as the Christoffel Park (2000 hec2), the Shete Boka Park, known for its nesting turtles and the Curacao Marine Park, spanning 20km of uninhabited shore line. The institute still sits at its original, picturesque location at the opening of the Piscaderabay and reefs are found right in front of it. The institute can now house up to 25 persons on its premises, and recently renovated all dormitories, modernized its dive-facilities (Air/ Nitrox) and acquired new boats. The institute is currently visited by approx. 70 scientists a year for research purposes and by various universities for courses related to coral reef ecology.

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

25%: 1

1

0,2

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Αλιεία και υδατοκαλλιέργειες
 • Γενικές και θεσμικές υποθέσεις
 • Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη
 • Δημόσια υγεία
 • Διευρωπαϊκά δίκτυα
 • Δράση για το κλίμα
 • Εκπαίδευση
 • Εξωτερικές σχέσεις
 • Επικοινωνία
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Κοινωνία της πληροφορίας
 • Νεολαία
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις
 • Περιβάλλον
 • Περιφερειακή πολιτική
 • Πολιτισμός

    Μέλη

30

 • ΑΥΣΤΡΙΑ
 • ΓΑΛΛΙΑ
 • ΓΕΡΜΑΝΙΑ
 • ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
 • ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
 • ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Association of Marine Laboratories in the Caribbean (AMLC)
Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA)
International Society for Reef Studies (ISRS)

    Οικονομικά στοιχεία

01/2013  -  12/2013

< 9.999 €

670.000 €

670.000 €

450.000 €

Local government

20.000 €

Research grants (EU + Private)

150.000 €

50.000 €

0 €

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.

Η οργάνωση έχει επίσης δηλώσει ότι δεσμεύεται επίσης από τον ακόλουθο Κώδικα:
Mark Vermeij