Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

 • Εκτυπώσιμη μορφή
 • Σμίκρυνση κειμένου
 • Μεγέθυνση κειμένου
 • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
 • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

Caribbean Research and Management of Biodiversity

Αριθμός μητρώου: 21134237948-51
ημερομηνία της εγγραφής: 2/2/2012 10:56:47 μμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 6/1/2014 10:05:06 πμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 6/1/2014 10:05:06 πμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: Caribbean Research and Management of Biodiversity
Ακρωνύμιο: Carmabi
Νομικό καθεστώς: NGO
Δικτυακός τόπος: http://www.researchstationcarmabi.org

Τμήματα

Τμήμα: IV – Ομάδες προβληματισμού, ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα
και ειδικότερα: Ομάδες προβληματισμού και ερευνητικά ιδρύματα

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Mark Vermeij
Θέση: Science director

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Mark Vermeij
Θέση: Science director

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: 00000 Piscaderabaai 
Ταχυδρομική θυρίδα: 2090
00000 Willemstad
ΟΛΛΑΝΔΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΛΕΣ
Αριθμός τηλεφώνου: (+5999) 5103067
Αριθμός φαξ: (+5999) 4627680
Άλλα στοιχεία: The Netherlands Antilles no longer exists (since 10-2010), however Curacao does not appear on your country list. If possible, it would be good to change Carmabi's country to Curacao.....

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: All departments (education, consultancy, research and park management) of CARMABI have their own mission and vision statement, but the overall vision of our organization is to be the leading organization in the Caribbean on applied natural sciences by means of knowledge acquisition, knowledge dispersal and nature management applications.
Τα συμφέροντα του οργανισμού είναι:
 • τοπικού επιπέδου
 • εθνικού επιπέδου
 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • παγκόσμιου επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 30
Συμπληρωματικά στοιχεία:

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


Nature, both above as below the water, has been intensively studied on Curaçao for more than five decades resulting in a large number of studies and publications. To facilitate this research, CARMABI, short for the Caribbean Marine Biological Institute was founded in 1955. In addition to facilitating and conducting research, this institute now plays an important role in advising government and other local organizations on the sustainable use of its natural resources. At present the institute runs a Natural Parks program by which it manages several protected areas such as the Christoffel Park (2000 hec2), the Shete Boka Park, known for its nesting turtles and the Curacao Marine Park, spanning 20km of uninhabited shore line. The institute still sits at its original, picturesque location at the opening of the Piscaderabay and reefs are found right in front of it. The institute can now house up to 25 persons on its premises, and recently renovated all dormitories, modernized its dive-facilities (Air/ Nitrox) and acquired new boats. The institute is currently visited by approx. 70 scientists a year for research purposes and by various universities for courses related to coral reef ecology.

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
 • Αλιεία και υδατοκαλλιέργειες
 • Γενικές και θεσμικές υποθέσεις
 • Διευρωπαϊκά δίκτυα
 • Δράση για το κλίμα
 • Εκπαίδευση
 • Εξωτερικές σχέσεις
 • Επικοινωνία
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Περιβάλλον
 • Περιφερειακή πολιτική

Δομή

Συνολικός αριθμός μελών που είναι "φυσικά πρόσωπα". 30
Αριθμός των οργανισμών μελών. 0
Οργανισμοί μέλη (Αριθμός μελών) :
Ο οργανισμός έχει μέλη ή εκπροσωπείται στις παρακάτω χώρες:
 • ΑΥΣΤΡΙΑ
 • ΓΑΛΛΙΑ
 • ΓΕΡΜΑΝΙΑ
 • ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
 • ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
 • ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Συμπληρωματικά στοιχεία:

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.
Association of Marine Laboratories in the Caribbean (AMLC)
Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA)
International Society for Reef Studies (ISRS)

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 01/2013 - 12/2013
Συνολικός προϋπολογισμός: 670.000
από δημόσια χρηματοδότηση: 670.000
- από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση:
- Δημόσιες συμβάσεις: 450.000
- Επιχορηγήσεις: 20.000
- από εθνική χρηματοδότηση: 150.000
- από τοπική / περιφερειακή χρηματοδότηση: 50.000
από άλλες πηγές χρηματοδότησης:
- δωρεές:
- συνδρομές μελών:
Εκτίμηση του κόστους των άμεσων δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που άσκησε κατά τη διάρκεια αυτής της λογιστικής χρήσης ο οργανισμός ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων: >= 600000  € και < 700000  €
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:


Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.

Η οργάνωση έχει επίσης δηλώσει ότι δεσμεύεται επίσης από τον ακόλουθο Κώδικα:
Mark Vermeij