Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Caribbean Research and Management of Biodiversity

Identifikační číslo v rejstříku: 21134237948-51
Datum registrace: 02/02/2012 22:56:47

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 16/01/2015 13:50:38
Datum poslední roční aktualizace je: 16/01/2015 13:50:38

Tato položka má formát podle předchozího rejstříku. Bude přizpůsobena novému formátu poté, co subjekt provede další aktualizaci.
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 27/04/2015

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Caribbean Research and Management of Biodiversity

Carmabi

NGO

    Oddíl Registrace

IV – Expertní skupiny typu „think tank“, výzkumné a akademické instituce

expertní skupiny typu „think tank“ a výzkumné instituce

    Kontaktní údaje

Piscaderabaai, 00000
Poštovní přihrádka: 2090
00000 Willemstad
NIZOZEMSKÉ ANTILY

(+5999) 5103067

(+5999) 4627680

The Netherlands Antilles no longer exists (since 10-2010), however Curacao does not appear on your country list. If possible, it would be good to change Carmabi's country to Curacao.....

    Osoba s právní odpovědností

pan  Mark Vermeij

Science director

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Mark Vermeij

Science director

    Cíle a úkoly

All departments (education, consultancy, research and park management) of CARMABI have their own mission and vision statement, but the overall vision of our organization is to be the leading organization in the Caribbean on applied natural sciences by means of knowledge acquisition, knowledge dispersal and nature management applications.

 • evropské
 • celosvětové
 • celostátní
 • na regionální/místní úrovni

    Činnosti

Nature, both above as below the water, has been intensively studied on Curaçao for more than five decades resulting in a large number of studies and publications. To facilitate this research, CARMABI, short for the Caribbean Marine Biological Institute was founded in 1955. In addition to facilitating and conducting research, this institute now plays an important role in advising government and other local organizations on the sustainable use of its natural resources. At present the institute runs a Natural Parks program by which it manages several protected areas such as the Christoffel Park (2000 hec2), the Shete Boka Park, known for its nesting turtles and the Curacao Marine Park, spanning 20km of uninhabited shore line. The institute still sits at its original, picturesque location at the opening of the Piscaderabay and reefs are found right in front of it. The institute can now house up to 25 persons on its premises, and recently renovated all dormitories, modernized its dive-facilities (Air/ Nitrox) and acquired new boats. The institute is currently visited by approx. 70 scientists a year for research purposes and by various universities for courses related to coral reef ecology.

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

30

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Komunikace
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Regionální politika
 • Rybolov a akvakultura
 • Transevropské sítě
 • Vnější vztahy
 • Výzkum a technologie
 • Vzdělávání
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

30

 • FRANCIE
 • NĚMECKO
 • NIZOZEMSKO
 • PORTUGALSKO
 • RAKOUSKO
 • SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Association of Marine Laboratories in the Caribbean (AMLC)
Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA)
International Society for Reef Studies (ISRS)

    Finanční údaje

01/2013  -  12/2013

670 000 €

670 000 €

450 000 €

20 000 €

150 000 €

50 000 €

 €

 €

 €

>= 600 000  € a < 700 000  €

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.

Organizace dále prohlásila, že je vázána tímto dalším kodexem:
Mark Vermeij