Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek
  • Välj hög kontrast
  • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Dalkia Espagne

Id-nummer i registret: 21023237492-23
Registreringsdag: 2011-12-19 15:05:54

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2013-12-09 13:19:26
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2013-12-06 11:58:32


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Dalkia Espagne
Förkortning:
Associationsform (rättslig ställning): société en Commandite par Actions
Webbplats: http://www.dalkia.es

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Företag och koncerner

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Franck Lacroix
Befattning: Président

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Michel Maria
Befattning: Director Corporativo Técnico y de Explotación

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: C/ Juan Ignacio Luca de Tena  4
28027 Madrid
SPANIEN
Telefon: (+34) 915153600
Fax: (+34) 914130501
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: developpement d'offre de performance énergétique en Espagne
Organisationens intressen är:
  • Nationella

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 1
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Développement de réseau de chaleur et froid
Contrats d'éfficacité énergétqiues

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
  • Energi

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
EuroHeat&Power,
Adhac (Asociación de Empresas de Red de Calor y Frio

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2012 - 12/2012
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: 1 000 €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.