Naršymo kelias

Papildomos priemonės

  • Spausdinimo versija
  • Sumažinti šriftą
  • Padidinti šriftą
  • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
  • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Dalkia Espagne

Identifikavimo numeris Registre: 21023237492-23
Registracijos data: 11.12.19 15.05.54

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 13.12.9 13.19.26
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 13.12.6 11.58.32


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Dalkia Espagne
Akronimas:
Teisinis statusas: société en Commandite par Actions
Svetainė: http://www.dalkia.es

Kategorijos

Kategorija: II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos
Tiksliau: Įmonės ir įmonių grupės

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Franck Lacroix
Pareigos: Président

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Michel Maria
Pareigos: Director Corporativo Técnico y de Explotación

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: C/ Juan Ignacio Luca de Tena  4
28027 Madrid
ISPANIJA
Telefono numeris: (+34) 915153600
Faksas: (+34) 914130501
Papildoma kontaktinė informacija:

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: developpement d'offre de performance énergétique en Espagne
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
  • valstybės

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 1
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


Développement de réseau de chaleur et froid
Contrats d'éfficacité énergétqiues

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
  • Energetika

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
EuroHeat&Power,
Adhac (Asociación de Empresas de Red de Calor y Frio

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2012 - 12/2012
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: 1 000 €
Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 0 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.