Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

EPASOrg

Идентификационен номер в Регистъра: 20906768430-34
Дата на регистрация: 12-3-27 12:14:11

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-3-3 11:03:39
Последната годишна актуализация е извършена на 14-3-3 11:03:39


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: EPASOrg
Инициали:
Правен статут: A.I.S.B.L.
Уебсайт: http://www.epasorg.eu

Раздели

Раздел: II – Вътрешни лобисти, търговски/професионални асоциации
и по-специално: Други подобни организации

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Vanobberghen William
Длъжност: Secretary General

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Господин  Vanobberghen William
Длъжност: Secretary General

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Rue du Luxembourg  19-21
1000 Brussels
БЕЛГИЯ
Телефонен номер: (+32) 2 506 88 20
Факс: (+32) 2 506 88 25
Друга информация за връзка:

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: Promote the interoperability of card payment transactions through:

- design, development and maintenance of common card payment protocols, namely in the acceptor-to-acquirer relationship within the Single Euro Payments Area (SEPA);
- involvement of stakeholders of the card payment industry in the development of standards;
- interoperability of components and systems through standardised protocol interfaces;
- adoption of a universal ISO procedure for the endorsement of the standards.

Promote and protect the interests of its member organisations through:

- creation of an ad hoc legal structure for the common development and evolution of specifications and standards;
- commitment to protect the reputation and ethics of its members;
- fight against any violation of the intellectual assets owned by its members;
- assurance that the evolution of the standards will be ensured within the same organisation;
- adoption and take-up of the specifications and standards by the market.

Ensure the development, evolution and use of common standards through:

- involvement of all actors of the card payment value chain;
- use of state of the art technologies;
- adherence of a high level of security, notably through a universal ISO security syntax (CMS: Cryptographic Message Syntax);
- adoption of new modelling mechanisms in the representation and management of data (e.g. UML);
- support of new mechanisms such as XML and ASN.1/TLV in the coding of data;
- commitment to the principle of open and royalty free specifications;
- wide dissemination of the EPASOrg specifications and standards to all stakeholders of the industry.

Strengthen the commitment to open, common and universal standards through:

- adoption of ISO 20022 as the preferred approach towards a common, universal way of developing worldwide standards;
- formal declaration made to ISO 20022 that all EPASOrg standards will be made available free of charge to any interested party.

Ensure an appropriate level of partnership and lobbying actions vis-à-vis:

- partners of the card payment industry and related entities involved in similar or complimentary standardisation activities (e.g. EPC,ISO TC68, etc.);
- national, European and international authorities in charge of the regulation and/or supervision of card payment related activities.
Интересите на организацията са на:
 • световно равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 3
Допълнителна информация: Pierre-Antoine Vacheron, Chairman of the General Assembly
Antonio Bracaglia, Chairman of the Board of Directors
William Vanobberghen, Secretary General

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


Standardisation initiatives in card payments

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Аудиовизия и медии
 • Вътрешен пазар
 • Информационно общество
 • Комуникация
 • Конкуренция
 • Научни изследвания и технологии
 • Потребители
 • Предприятия
 • Трансевропейски мрежи

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.

Финансови данни

Отчетна година: 01/2013 - 12/2013
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: < 50000  €
Размер и източник на финансирането, получено от институциите на ЕС през финансовата година преди годината на регистрация
Обществени поръчки: 0 €
Безвъзмездни средства: 0 €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.