Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Raha-automaattiyhdistys

Id-nummer i registret: 20823586298-69
Registreringsdag: 26/07/2011 10:32:42

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 29/04/2015 07:44:02
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 29/04/2015 07:44:02
Sista dag för nästa uppdatering är den: 29/04/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Raha-automaattiyhdistys

RAY

julkisoikeudellinen yhdistys

    Val av sektion

VI - Organisationer som företräder lokala, regionala och kommunala myndigheter, övriga offentliga eller blandade enheter etc.

Andra regionala eller lokala myndigheter

    Adressuppgifter

Turuntie, 42
02650 Espoo
FINLAND

(+358) 943701

    Juridiskt ansvarig

Velipekka Nummikoski

CEO

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Jarmo Kumpulainen

Director, strategy & public affairs

    Mål och uppdrag

RAY on julkisoikeudellinen yhdistys, johon kuuluu 95 sosiaali- ja terveysalalla toimivaa jäsenjärjestöä. Järjestöt ovat edustettuina ylintä toimintavaltaa käyttävässä yhdistyksen kokouksessa. Hallituksen muodostavat seitsemän valtioneuvoston ja seitsemän yhdistyksen kokouksen valitsemaa edustajaa.

Arpajaislain mukaan Raha-automaattiyhdistyksellä (RAY) on yksinoikeus raha-automaattien käytettävänä pitämiseen, kasinopelien toimeenpanemiseen ja pelikasinotoimintaan Suomessa.

RAY:n yksinoikeusasema pelinjärjestäjänä asettaa erityisvaatimuksen vastuullisesta pelitoiminnasta. RAY:n yhteiskuntavastuuta ohjaa vastuullisuusohjelma, joka kattaa sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristövastuun osa-alueet. RAY:n tavoitteina ovat erityisesti:

•Pelaajien oikeusturvan takaaminen
•Väärinkäytösten estäminen
•Pelaamisesta aiheutuvien sosiaalisten haittojen vähentäminen.

Koko RAY:n voitto käytetään terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen. Avustukset jaetaan vuosittain sosiaali- ja terveysalan järjestöille hakemusten perusteella. Hakijoita kohdellaan tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti. Avustusten jakoa ohjaavat RAY:n hallituksen laatimat linjaukset ja sosiaali- ja terveysministeriön kanssa tehty tulossopimus.

 • Europeiska
 • Nationella
 • regional/lokal nivå

    specifika verksamheter som registret omfattar

Rahapelaaminen, sisämarkkinat, kuluttajansuoja


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

-

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

25%: 1

1

0,2

RAY:n oma edunvalvonta. Strategia- ja edunvalvontajohtaja Jarmo Kumpulainen

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

 • Audiovisuella frågor och medier
 • Folkhälsa
 • Idrott
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Inrikes frågor
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Skattepolitik
 • Ungdom

    Medlemskap

1 600

 • FINLAND

RAY on jäsenenä pelialan kattojärjestössä: European Casino Association (ECA)

    Ekonomiska uppgifter

01/2014  -  12/2014

>= 10 000 € och < 24 999 €

776 400 000 €

 €

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

776 400 000 €

776 400 000 €

Pelitoiminnan tuotto, 776,4 miljoonaa euroa, muodostui vuonna 2014 seuraavasti:

•Suurin osa RAY:n tuotosta tulee yhteistyökumppanien tiloissa sijaitsevista raha-automaateista. Vuonna 2014 ne tuottivat 579,4 miljoonaa euroa. Lisäksi myynti- ja vuokraustuottoja 1,7 miljoonaa euroa.

•Digitaalisten kanavien tuotto oli 59,5 miljoonaa euroa. Ray.fi:ssä voi pelata raha-automaatteja, kasinopelejä sekä nettipokeria.

•Casino Helsinki on RAY:n lippulaiva Helsingin keskustassa. Se tuotti vuonna 2014 27,7 miljoonaa euroa.

• RAY:n omat pelisalit ja ravintoloiden pöytäpelit ympäri Suomea tuottivat 108,1 miljoonaa euroa.

•Vuonna 2014 RAY jakoi avustuksina yhteensä 308 miljoonaa euroa 797 järjestölle 1 676 eri kohteeseen. Lisäksi Valtiokonttorin kautta ohjattiin vuoden 2014 aikana sotiemme veteraanien hoitoon ja kuntoutukseen yhteensä 113,7 miljoonaa euroa. Tukea toimintaansa saavat esimerkiksi monet potilasjärjestöt, mielenterveysyhdistykset sekä lastensuojelu- ja vammaisjärjestöt. Kuntien ja valtion vastuulla oleviin palveluihin tukea ei jaeta. RAY tukee paitsi järjestöjen perustoimintaa myös ajankohtaisiin teemoihin tai määräaikaisiin projekteihin liittyviä hankkeita.

•Sijoituspaikkamaksuja maksettiin 100,2 miljoonaa euroa. Nämä maksut ovat korvauksia RAY:n yhteistyökumppaneille siitä, että he luovuttavat tilojaan pelitoimintaan. Valtaosa RAY:n peleistä on yhteistyökumppaneiden tiloissa eikä vastaavaa järjestelmää ole missään muualla.
•Vuonna 2014 pelitoiminnan tuotosta maksettiin valtiolle arpajaisveroa 93,0 miljoonaa euroa.
•Palkkoihin ja sosiaalikuluihin kului 69,2 miljoonaa euroa. RAY:ssä työskentelee reilut 1600 ihmistä.
•Nettoinvestoinnit ja muut kulut olivat yhteensä 102,8 miljoonaa euroa. Näihin kuluihin sisältyy muun muassa pelitoiminnassa käytettävän kaluston uusiminen sekä teknologian kehittäminen ja ylläpitäminen. Vuokramenoja kertyy eri puolilla maata sijaitsevista tiloista. Koko valtakunnassa toimiminen aiheuttaa matkakuluja. Lisäksi kuluja syntyy muun muassa kiinteistöjen ja koneiden ylläpidosta, vakuutusmaksuista ja tuoteinformaation antamisesta kuluttajille.

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.