Percurso de navegação

Outras ferramentas    Perfil da organização inscrita

Raha-automaattiyhdistys

Número de identificação no registo: 20823586298-69
Data de inscrição: 26/07/2011 10:32:42

A informação sobre esta entidade foi modificada pela última vez em: 18/07/2014 10:00:08
Data da última atualização anual: 18/07/2014 10:00:08

Esta entrada segue o formato do Registo anterior e será adaptada ao novo formato quando a entidade fizer a próxima atualização.
Data-limite para a próxima atualização: 27/04/2015

    Organização registada: Organização ou trabalhador independente

Raha-automaattiyhdistys

RAY

julkisoikeudellinen yhdistys

    Secção de inscrição

VI - Organizações representativas de autoridades locais, regionais e municipais, outras organizações públicas ou mistas, etc.

Outras entidades públicas ou mistas, etc.

    Contacto

Turuntie, 42
02650 Espoo
FINLÂNDIA

(+358) 943701

(+358) 943702458

    Pessoa legalmente responsável

Velipekka Nummikoski

CEO

    Pessoa responsável pelas relações com a UE

Jarmo Kumpulainen

Director, Business Intelligence, CSR, International Affairs

    Objectivos e missão

RAY on julkisoikeudellinen yhdistys, johon kuuluu 94 sosiaali- ja terveysalalla toimivaa jäsenjärjestöä. Järjestöt ovat edustettuina ylintä toimintavaltaa käyttävässä yhdistyksen kokouksessa. Hallituksen muodostavat seitsemän valtioneuvoston ja seitsemän yhdistyksen kokouksen valitsemaa edustajaa.

Arpajaislain mukaan Raha-automaattiyhdistyksellä (RAY) on yksinoikeus raha-automaattien käytettävänä pitämiseen, kasinopelien toimeenpanemiseen ja pelikasinotoimintaan Suomessa.

RAY:n yksinoikeusasema pelinjärjestäjänä asettaa erityisvaatimuksen vastuullisesta pelitoiminnasta. RAY:n yhteiskuntavastuuta ohjaa vastuullisuusohjelma, joka kattaa sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristövastuun osa-alueet. RAY:n tavoitteina ovat erityisesti:

•Pelaajien oikeusturvan takaaminen
•Väärinkäytösten estäminen
•Pelaamisesta aiheutuvien sosiaalisten haittojen vähentäminen.

Koko RAY:n voitto käytetään terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen. Avustukset jaetaan vuosittain sosiaali- ja terveysalan järjestöille hakemusten perusteella. Hakijoita kohdellaan tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti. Avustusten jakoa ohjaavat RAY:n hallituksen laatimat linjaukset ja sosiaali- ja terveysministeriön kanssa tehty tulossopimus.

 • europeu
 • nacional
 • regional/local

    Actividades

-

    Número de pessoas que participam nas atividades descritas na caixa anterior

1

    Pessoas acreditadas para terem acesso às instalações do Parlamento Europeu

Pessoas não acreditadas

    Domínios de interesse

 • Assuntos Internos
 • Audiovisual e média
 • Concorrência
 • Consumidores
 • Fiscalidade
 • Justiça e direitos fundamentais
 • Juventude
 • Mercado interno
 • Saúde pública
 • Sociedade da informação

    Membros e afiliação

1.600

 • FINLÂNDIA

RAY on jäsenenä kahdessa pelialan kattojärjestössä:
European Lotteries (EL) ja European Casino Association (ECA)

    Dados financeiros

01/2013  -  12/2013

791.400.000 €

 €

 €

 €

 €

 €

791.400.000 €

 €

 €

791.400.000 €

>= 50.000  € e < 100.000  €

Pelitoiminnan tuotto, 791,4 miljoonaa euroa, muodostui vuonna 2013 seuraavasti:

•Suurin osa RAY:n tuotosta tulee yhteistyökumppanien tiloissa sijaitsevista raha-automaateista. Vuonna 2013 ne tuottivat 591,5 miljoonaa euroa. Lisäksi myynti- ja vuokraustuottoja 1,8 miljoonaa euroa.

•Digitaalisten kanavien tuotto oli 60,0 miljoonaa euroa. Ray.fi:ssä voi pelata raha-automaatteja, kasinopelejä sekä nettipokeria.

•Casino Helsinki on RAY:n lippulaiva Helsingin keskustassa. Se tuotti vuonna 2013 27,9 miljoonaa euroa.

• RAY:n omat pelisalit ja ravintoloiden pöytäpelit ympäri Suomea tuottivat 110,2 miljoonaa euroa.

•Vuonna 2013 RAY jakoi avustuksina yhteensä 301 miljoonaa euroa 779 järjestölle 1 596 eri kohteeseen. Lisäksi Valtiokonttorin kautta ohjattiin vuoden 2013 aikana sotiemme veteraanien hoitoon ja kuntoutukseen yhteensä 112,3 miljoonaa euroa. Tukea toimintaansa saavat esimerkiksi monet potilasjärjestöt, mielenterveysyhdistykset sekä lastensuojelu- ja vammaisjärjestöt. Kuntien ja valtion vastuulla oleviin palveluihin tukea ei jaeta. RAY tukee paitsi järjestöjen perustoimintaa myös ajankohtaisiin teemoihin tai määräaikaisiin projekteihin liittyviä hankkeita.

•Sijoituspaikkamaksuja maksettiin 102,8 miljoonaa euroa. Nämä maksut ovat korvauksia RAY:n yhteistyökumppaneille siitä, että he luovuttavat tilojaan pelitoimintaan. Valtaosa RAY:n peleistä on yhteistyökumppaneiden tiloissa eikä vastaavaa järjestelmää ole missään muualla.
•Vuonna 2013 pelitoiminnan tuotosta maksettiin valtiolle arpajaisveroa 94,8 miljoonaa euroa.
•Palkkoihin ja sosiaalikuluihin kului 66,4 miljoonaa euroa. RAY:ssä työskentelee noin 1600 ihmistä.
•Nettoinvestoinnit ja muut kulut olivat yhteensä 124,9 miljoonaa euroa. Näihin kuluihin sisältyy muun muassa pelitoiminnassa käytettävän kaluston uusiminen sekä teknologian kehittäminen ja ylläpitäminen. Vuokramenoja kertyy eri puolilla maata sijaitsevista tiloista. Koko valtakunnassa toimiminen aiheuttaa matkakuluja. Lisäksi kuluja syntyy muun muassa kiinteistöjen ja koneiden ylläpidosta, vakuutusmaksuista ja tuoteinformaation antamisesta kuluttajille.

    Código de conduta

Ao inscrever-se no registo, a organização assinou o Código de Conduta do Registo de Transparência.