Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Raha-automaattiyhdistys

Identifikavimo numeris Registre: 20823586298-69
Registracijos data: 26/07/2011 10:32:42

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 29/04/2015 07:44:02
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 29/04/2015 07:44:02
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 29/04/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Raha-automaattiyhdistys

RAY

julkisoikeudellinen yhdistys

    Registracijos kategorija

VI - Organizacijos, atstovaujančios vietos, regioninės ir savivaldos institucijoms, kitos viešosios įstaigos arba mišraus pobūdžio subjektai ir kt.

Kitos subnacionalinės viešosios institucijos

    Kontaktinė informacija

Turuntie, 42
02650 Espoo
SUOMIJA

(+358) 943701

    Teisiškai atsakingas asmuo

Velipekka Nummikoski

CEO

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Jarmo Kumpulainen

Director, strategy & public affairs

    Tikslai ir uždaviniai

RAY on julkisoikeudellinen yhdistys, johon kuuluu 95 sosiaali- ja terveysalalla toimivaa jäsenjärjestöä. Järjestöt ovat edustettuina ylintä toimintavaltaa käyttävässä yhdistyksen kokouksessa. Hallituksen muodostavat seitsemän valtioneuvoston ja seitsemän yhdistyksen kokouksen valitsemaa edustajaa.

Arpajaislain mukaan Raha-automaattiyhdistyksellä (RAY) on yksinoikeus raha-automaattien käytettävänä pitämiseen, kasinopelien toimeenpanemiseen ja pelikasinotoimintaan Suomessa.

RAY:n yksinoikeusasema pelinjärjestäjänä asettaa erityisvaatimuksen vastuullisesta pelitoiminnasta. RAY:n yhteiskuntavastuuta ohjaa vastuullisuusohjelma, joka kattaa sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristövastuun osa-alueet. RAY:n tavoitteina ovat erityisesti:

•Pelaajien oikeusturvan takaaminen
•Väärinkäytösten estäminen
•Pelaamisesta aiheutuvien sosiaalisten haittojen vähentäminen.

Koko RAY:n voitto käytetään terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen. Avustukset jaetaan vuosittain sosiaali- ja terveysalan järjestöille hakemusten perusteella. Hakijoita kohdellaan tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti. Avustusten jakoa ohjaavat RAY:n hallituksen laatimat linjaukset ja sosiaali- ja terveysministeriön kanssa tehty tulossopimus.

 • Europos
 • valstybės
 • regioninio / vietos

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

Rahapelaaminen, sisämarkkinat, kuluttajansuoja


 

Non

Non

Non

Non

Non

-

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

25%: 1

1

0,2

RAY:n oma edunvalvonta. Strategia- ja edunvalvontajohtaja Jarmo Kumpulainen

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

 • Garso ir vaizdo sektorius bei žiniasklaida
 • Informacinė visuomenė
 • Jaunimas
 • Konkurencija
 • Mokesčiai
 • Sportas
 • Teisingumo ir pagrindinių teisių
 • Vartotojai
 • Vidaus reikalų
 • Vidaus rinka
 • Visuomenės sveikata

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

1 600

 • SUOMIJA

RAY on jäsenenä pelialan kattojärjestössä: European Casino Association (ECA)

    Finansiniai duomenys

01/2014  -  12/2014

>= 10 000 € ir < 24 999 €

776 400 000 €

 €

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

776 400 000 €

776 400 000 €

Pelitoiminnan tuotto, 776,4 miljoonaa euroa, muodostui vuonna 2014 seuraavasti:

•Suurin osa RAY:n tuotosta tulee yhteistyökumppanien tiloissa sijaitsevista raha-automaateista. Vuonna 2014 ne tuottivat 579,4 miljoonaa euroa. Lisäksi myynti- ja vuokraustuottoja 1,7 miljoonaa euroa.

•Digitaalisten kanavien tuotto oli 59,5 miljoonaa euroa. Ray.fi:ssä voi pelata raha-automaatteja, kasinopelejä sekä nettipokeria.

•Casino Helsinki on RAY:n lippulaiva Helsingin keskustassa. Se tuotti vuonna 2014 27,7 miljoonaa euroa.

• RAY:n omat pelisalit ja ravintoloiden pöytäpelit ympäri Suomea tuottivat 108,1 miljoonaa euroa.

•Vuonna 2014 RAY jakoi avustuksina yhteensä 308 miljoonaa euroa 797 järjestölle 1 676 eri kohteeseen. Lisäksi Valtiokonttorin kautta ohjattiin vuoden 2014 aikana sotiemme veteraanien hoitoon ja kuntoutukseen yhteensä 113,7 miljoonaa euroa. Tukea toimintaansa saavat esimerkiksi monet potilasjärjestöt, mielenterveysyhdistykset sekä lastensuojelu- ja vammaisjärjestöt. Kuntien ja valtion vastuulla oleviin palveluihin tukea ei jaeta. RAY tukee paitsi järjestöjen perustoimintaa myös ajankohtaisiin teemoihin tai määräaikaisiin projekteihin liittyviä hankkeita.

•Sijoituspaikkamaksuja maksettiin 100,2 miljoonaa euroa. Nämä maksut ovat korvauksia RAY:n yhteistyökumppaneille siitä, että he luovuttavat tilojaan pelitoimintaan. Valtaosa RAY:n peleistä on yhteistyökumppaneiden tiloissa eikä vastaavaa järjestelmää ole missään muualla.
•Vuonna 2014 pelitoiminnan tuotosta maksettiin valtiolle arpajaisveroa 93,0 miljoonaa euroa.
•Palkkoihin ja sosiaalikuluihin kului 69,2 miljoonaa euroa. RAY:ssä työskentelee reilut 1600 ihmistä.
•Nettoinvestoinnit ja muut kulut olivat yhteensä 102,8 miljoonaa euroa. Näihin kuluihin sisältyy muun muassa pelitoiminnassa käytettävän kaluston uusiminen sekä teknologian kehittäminen ja ylläpitäminen. Vuokramenoja kertyy eri puolilla maata sijaitsevista tiloista. Koko valtakunnassa toimiminen aiheuttaa matkakuluja. Lisäksi kuluja syntyy muun muassa kiinteistöjen ja koneiden ylläpidosta, vakuutusmaksuista ja tuoteinformaation antamisesta kuluttajille.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.