Navigációs útvonal

További eszközök    A nyilvántartott profilja

Raha-automaattiyhdistys

Nyilvántartásbeli azonosító szám: 20823586298-69
Regisztráció időpontja: 26/07/2011 10:32:42

A szervezetre vonatkozó adatok utolsó módosításának időpontja: 29/04/2015 07:44:02
Az utolsó éves frissítés időpontja: 29/04/2015 07:44:02
Következő aktualizálás határideje: 29/04/2016

    Nyilvántartott: szervezet vagy független személy

Raha-automaattiyhdistys

RAY

julkisoikeudellinen yhdistys

    Regisztrációs kategória

VI - Helyi, regionális és önkormányzati hatóságokat, egyéb közjogi és vegyes jogállású intézményeket stb. képviselő szervezetek

Országos szint alatti közigazgatási szervek

    Elérhetőségek

Turuntie, 42
Espoo 02650
FINNORSZÁG

(+358) 943701

    Jogilag felelős személy

Velipekka Nummikoski

CEO

    Az uniós kapcsolatokért felelős személy

Jarmo Kumpulainen

Director, strategy & public affairs

    Célkitűzések és küldetés

RAY on julkisoikeudellinen yhdistys, johon kuuluu 95 sosiaali- ja terveysalalla toimivaa jäsenjärjestöä. Järjestöt ovat edustettuina ylintä toimintavaltaa käyttävässä yhdistyksen kokouksessa. Hallituksen muodostavat seitsemän valtioneuvoston ja seitsemän yhdistyksen kokouksen valitsemaa edustajaa.

Arpajaislain mukaan Raha-automaattiyhdistyksellä (RAY) on yksinoikeus raha-automaattien käytettävänä pitämiseen, kasinopelien toimeenpanemiseen ja pelikasinotoimintaan Suomessa.

RAY:n yksinoikeusasema pelinjärjestäjänä asettaa erityisvaatimuksen vastuullisesta pelitoiminnasta. RAY:n yhteiskuntavastuuta ohjaa vastuullisuusohjelma, joka kattaa sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristövastuun osa-alueet. RAY:n tavoitteina ovat erityisesti:

•Pelaajien oikeusturvan takaaminen
•Väärinkäytösten estäminen
•Pelaamisesta aiheutuvien sosiaalisten haittojen vähentäminen.

Koko RAY:n voitto käytetään terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen. Avustukset jaetaan vuosittain sosiaali- ja terveysalan järjestöille hakemusten perusteella. Hakijoita kohdellaan tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti. Avustusten jakoa ohjaavat RAY:n hallituksen laatimat linjaukset ja sosiaali- ja terveysministeriön kanssa tehty tulossopimus.

 • európai
 • országos
 • regionális/helyi

    A nyilvántartás hatálya alá tartozó tevékenységek

Rahapelaaminen, sisämarkkinat, kuluttajansuoja


 

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

-

    A fent ismertetett tevékenységekben részt vevő személyek száma

25%: 1

1

0,2

RAY:n oma edunvalvonta. Strategia- ja edunvalvontajohtaja Jarmo Kumpulainen

    Az Európai Parlament helyiségeibe való bejutásra akkreditált személyek

Nincs akkreditált személy

    Érdekeltségi területek

 • Adózás
 • Audiovizuális és médiapolitika
 • Belső piac
 • Belügyi
 • Egészségügy
 • Fogyasztóvédelem
 • Ifjúságpolitika
 • Információs társadalom
 • Jogérvényesülési és alapvető jogok
 • Sport
 • Versenypolitika

    Tagság és részvétel

1 600

 • FINNORSZÁG

RAY on jäsenenä pelialan kattojärjestössä: European Casino Association (ECA)

    Pénzügyi adatok

01/2014  -  12/2014

>= 10 000 € és < 24 999 €

776 400 000 €

 €

A szervezet nem kapott pénzügyi támogatást az EU intézményeitől a legutóbb lezárt üzleti év folyamán.

776 400 000 €

776 400 000 €

Pelitoiminnan tuotto, 776,4 miljoonaa euroa, muodostui vuonna 2014 seuraavasti:

•Suurin osa RAY:n tuotosta tulee yhteistyökumppanien tiloissa sijaitsevista raha-automaateista. Vuonna 2014 ne tuottivat 579,4 miljoonaa euroa. Lisäksi myynti- ja vuokraustuottoja 1,7 miljoonaa euroa.

•Digitaalisten kanavien tuotto oli 59,5 miljoonaa euroa. Ray.fi:ssä voi pelata raha-automaatteja, kasinopelejä sekä nettipokeria.

•Casino Helsinki on RAY:n lippulaiva Helsingin keskustassa. Se tuotti vuonna 2014 27,7 miljoonaa euroa.

• RAY:n omat pelisalit ja ravintoloiden pöytäpelit ympäri Suomea tuottivat 108,1 miljoonaa euroa.

•Vuonna 2014 RAY jakoi avustuksina yhteensä 308 miljoonaa euroa 797 järjestölle 1 676 eri kohteeseen. Lisäksi Valtiokonttorin kautta ohjattiin vuoden 2014 aikana sotiemme veteraanien hoitoon ja kuntoutukseen yhteensä 113,7 miljoonaa euroa. Tukea toimintaansa saavat esimerkiksi monet potilasjärjestöt, mielenterveysyhdistykset sekä lastensuojelu- ja vammaisjärjestöt. Kuntien ja valtion vastuulla oleviin palveluihin tukea ei jaeta. RAY tukee paitsi järjestöjen perustoimintaa myös ajankohtaisiin teemoihin tai määräaikaisiin projekteihin liittyviä hankkeita.

•Sijoituspaikkamaksuja maksettiin 100,2 miljoonaa euroa. Nämä maksut ovat korvauksia RAY:n yhteistyökumppaneille siitä, että he luovuttavat tilojaan pelitoimintaan. Valtaosa RAY:n peleistä on yhteistyökumppaneiden tiloissa eikä vastaavaa järjestelmää ole missään muualla.
•Vuonna 2014 pelitoiminnan tuotosta maksettiin valtiolle arpajaisveroa 93,0 miljoonaa euroa.
•Palkkoihin ja sosiaalikuluihin kului 69,2 miljoonaa euroa. RAY:ssä työskentelee reilut 1600 ihmistä.
•Nettoinvestoinnit ja muut kulut olivat yhteensä 102,8 miljoonaa euroa. Näihin kuluihin sisältyy muun muassa pelitoiminnassa käytettävän kaluston uusiminen sekä teknologian kehittäminen ja ylläpitäminen. Vuokramenoja kertyy eri puolilla maata sijaitsevista tiloista. Koko valtakunnassa toimiminen aiheuttaa matkakuluja. Lisäksi kuluja syntyy muun muassa kiinteistöjen ja koneiden ylläpidosta, vakuutusmaksuista ja tuoteinformaation antamisesta kuluttajille.

    Magatartási kódex

A szervezet a regisztrálással elfogadta az átláthatósági nyilvántartás magatartási kódexét is.