Navigationsleiste

Weitere Extras    Profil der Organisation

Raha-automaattiyhdistys

Registriernummer: 20823586298-69
Anmeldungsdatum: 26/07/2011 10:32:42

Die Angaben zu diesem Rechtssubjekt wurden zuletzt geändert am: 29/04/2015 07:44:02
Das Datum der letzten jährlichen Aktualisierung war: 29/04/2015 07:44:02
Nächste Aktualisierung spätestens fällig am: 29/04/2016

    Eingeschriebene Organisation oder Einzelperson

Raha-automaattiyhdistys

RAY

julkisoikeudellinen yhdistys

    Registrierungskategorie

VI - Organisationen, die lokale, regionale und kommunale Behörden, andere öffentliche oder gemischte Einrichtungen vertreten

Andere Behörden auf subnationaler Ebene

    Adresse

Turuntie, 42
02650 Espoo
FINNLAND

(+358)943701

    Person mit rechtlicher Verantwortung

Velipekka Nummikoski

CEO

    Mit EU-Beziehungen beauftragte Person

Jarmo Kumpulainen

Director, strategy & public affairs

    Ziele und Aufgaben

RAY on julkisoikeudellinen yhdistys, johon kuuluu 95 sosiaali- ja terveysalalla toimivaa jäsenjärjestöä. Järjestöt ovat edustettuina ylintä toimintavaltaa käyttävässä yhdistyksen kokouksessa. Hallituksen muodostavat seitsemän valtioneuvoston ja seitsemän yhdistyksen kokouksen valitsemaa edustajaa.

Arpajaislain mukaan Raha-automaattiyhdistyksellä (RAY) on yksinoikeus raha-automaattien käytettävänä pitämiseen, kasinopelien toimeenpanemiseen ja pelikasinotoimintaan Suomessa.

RAY:n yksinoikeusasema pelinjärjestäjänä asettaa erityisvaatimuksen vastuullisesta pelitoiminnasta. RAY:n yhteiskuntavastuuta ohjaa vastuullisuusohjelma, joka kattaa sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristövastuun osa-alueet. RAY:n tavoitteina ovat erityisesti:

•Pelaajien oikeusturvan takaaminen
•Väärinkäytösten estäminen
•Pelaamisesta aiheutuvien sosiaalisten haittojen vähentäminen.

Koko RAY:n voitto käytetään terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen. Avustukset jaetaan vuosittain sosiaali- ja terveysalan järjestöille hakemusten perusteella. Hakijoita kohdellaan tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti. Avustusten jakoa ohjaavat RAY:n hallituksen laatimat linjaukset ja sosiaali- ja terveysministeriön kanssa tehty tulossopimus.

 • europäisch
 • national
 • regional/lokal

    In den Anwendungsbereich des Registers fallende spezielle Tätigkeiten

Rahapelaaminen, sisämarkkinat, kuluttajansuoja


 

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

-

    Zahl der Personen, die an den im obigen Kasten beschriebenen Tätigkeiten beteiligt sind

25%: 1

1

0,2

RAY:n oma edunvalvonta. Strategia- ja edunvalvontajohtaja Jarmo Kumpulainen

    Personen, die für den Zugang zu den Räumlichkeiten des Europäischen Parlaments akkreditiert sind

Keine akkreditierten Personen

    Interessenbereiche

 • Audiovisuelle Medien
 • Binnenmarkt
 • Informationsgesellschaft
 • Innere Angelegenheiten
 • Jugend
 • Justiz und grundrechte
 • Sport
 • Steuern
 • Verbraucher
 • Wettbewerb
 • Öffentliche Gesundheit

    Mitgliedschaft und Zugehörigkeit

1.600

 • FINNLAND

RAY on jäsenenä pelialan kattojärjestössä: European Casino Association (ECA)

    Angaben zu den Finanzen

01/2014  -  12/2014

>= 10.000 € und < 24.999 €

776.400.000 €

 €

Während des letzten abgeschlossenen Geschäftsjahrs keine Finanzmittel von den EU-Organen erhalten

776.400.000 €

776.400.000 €

791.400.000 €

Pelitoiminnan tuotto, 776,4 miljoonaa euroa, muodostui vuonna 2014 seuraavasti:

•Suurin osa RAY:n tuotosta tulee yhteistyökumppanien tiloissa sijaitsevista raha-automaateista. Vuonna 2014 ne tuottivat 579,4 miljoonaa euroa. Lisäksi myynti- ja vuokraustuottoja 1,7 miljoonaa euroa.

•Digitaalisten kanavien tuotto oli 59,5 miljoonaa euroa. Ray.fi:ssä voi pelata raha-automaatteja, kasinopelejä sekä nettipokeria.

•Casino Helsinki on RAY:n lippulaiva Helsingin keskustassa. Se tuotti vuonna 2014 27,7 miljoonaa euroa.

• RAY:n omat pelisalit ja ravintoloiden pöytäpelit ympäri Suomea tuottivat 108,1 miljoonaa euroa.

•Vuonna 2014 RAY jakoi avustuksina yhteensä 308 miljoonaa euroa 797 järjestölle 1 676 eri kohteeseen. Lisäksi Valtiokonttorin kautta ohjattiin vuoden 2014 aikana sotiemme veteraanien hoitoon ja kuntoutukseen yhteensä 113,7 miljoonaa euroa. Tukea toimintaansa saavat esimerkiksi monet potilasjärjestöt, mielenterveysyhdistykset sekä lastensuojelu- ja vammaisjärjestöt. Kuntien ja valtion vastuulla oleviin palveluihin tukea ei jaeta. RAY tukee paitsi järjestöjen perustoimintaa myös ajankohtaisiin teemoihin tai määräaikaisiin projekteihin liittyviä hankkeita.

•Sijoituspaikkamaksuja maksettiin 100,2 miljoonaa euroa. Nämä maksut ovat korvauksia RAY:n yhteistyökumppaneille siitä, että he luovuttavat tilojaan pelitoimintaan. Valtaosa RAY:n peleistä on yhteistyökumppaneiden tiloissa eikä vastaavaa järjestelmää ole missään muualla.
•Vuonna 2014 pelitoiminnan tuotosta maksettiin valtiolle arpajaisveroa 93,0 miljoonaa euroa.
•Palkkoihin ja sosiaalikuluihin kului 69,2 miljoonaa euroa. RAY:ssä työskentelee reilut 1600 ihmistä.
•Nettoinvestoinnit ja muut kulut olivat yhteensä 102,8 miljoonaa euroa. Näihin kuluihin sisältyy muun muassa pelitoiminnassa käytettävän kaluston uusiminen sekä teknologian kehittäminen ja ylläpitäminen. Vuokramenoja kertyy eri puolilla maata sijaitsevista tiloista. Koko valtakunnassa toimiminen aiheuttaa matkakuluja. Lisäksi kuluja syntyy muun muassa kiinteistöjen ja koneiden ylläpidosta, vakuutusmaksuista ja tuoteinformaation antamisesta kuluttajille.

    Verhaltenskodex

Mit der Registrierung hat die Organisation den Verhaltenskodex des Transparenzregisters unterzeichnet.