Navigationsleiste

Weitere Extras

 • Druckversion
 • Text verkleinern
 • Text vergrößern
 • kontrastreiche Version
 • Standardfarbe wählen
Profil der Organisation

Raha-automaattiyhdistys

Registriernummer: 20823586298-69
Anmeldungsdatum: 26.07.11 10:32:42

Die letzte Änderung der Angaben zu dieser Organisation datiert vom 16.07.13 12:14:53
Das Datum der letzten jährlichen Aktualisierung war: 16.07.13 12:14:53


Eingeschriebene Organisation oder Einzelperson

Name oder Firmenname: Raha-automaattiyhdistys
Akronym: RAY
Rechtlicher Status: julkisoikeudellinen yhdistys
Internetadresse: https://www.ray.fi/fi

Bereiche

Bereich: IV – Organisationen, die lokale, regionale und kommunale Behörden, andere öffentliche oder gemischte Einrichtungen vertreten
… oder genauer gesagt: Andere öffentliche oder gemischte Einrichtungen

Person mit rechtlicher Verantwortung

Vorname, Name: Velipekka Nummikoski
Funktion: CEO

Dauerhaft mit EU-Beziehungen beauftragte Person

Vorname, Name: Jarmo Kumpulainen
Funktion: Director, Business Intelligence, CSR, International Affairs

Adresse:

Adresse des Sitzes der Organisation: Turuntie  42
02650 Espoo
FINNLAND
Telefonnummer: (+358) 943701
Faxnummer: (+358) 943702458
Adresszusätze: RAY on julkisoikeudellinen yhdistys, johon kuuluu 93 sosiaali- ja terveysalalla toimivaa jäsenjärjestöä. Järjestöt ovat edustettuina ylintä toimintavaltaa käyttävässä yhdistyksen kokouksessa. Hallituksen muodostavat seitsemän valtioneuvoston ja seitsemän yhdistyksen kokouksen valitsemaa edustajaa.

Raha-automaattiyhdistyksellä on yksinoikeus raha-automaattien käytettävänä pitämiseen, kasinopelien toimeenpanemiseen ja pelikasinotoimintaan Suomessa.

Koko RAY:n voitto käytetään suomalaisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaan sekä sotiemme veteraanien hyväksi. Avustukset jaetaan vuosittain sosiaali- ja terveysalan järjestöille hakemusten perusteella. Hakijoita kohdellaan tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti. Avustusten jakoa ohjaavat RAY:n hallituksen laatimat linjaukset ja sosiaali- ja terveysministeriön kanssa tehty tulossopimus.

RAY:ssä työskentelee noin 1 600 koko- tai osa-aikaista henkilöä.

Ziele und Aufgaben

Ziele und Aufgaben der Organisation: Arpajaislain mukaan Raha-automaattiyhdistyksellä on yksinoikeus raha-automaattien käytettävänä pitämiseen, kasinopelien toimeenpanemiseen ja pelikasinotoimintaan.

RAY:n yksinoikeusasema pelinjärjestäjänä asettaa erityisvaatimuksen vastuullisesta pelitoiminnasta. RAY:n yhteiskuntavastuuta ohjaa vastuullisuusohjelma, joka kattaa sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristövastuun osa-alueet. RAY:n tavoitteina ovat erityisesti:

•Pelaajien oikeusturvan takaaminen
•Väärinkäytösten estäminen
•Pelaamisesta aiheutuvien sosiaalisten haittojen vähentäminen.

Koko RAY:n voitto käytetään terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen. Avustukset jaetaan vuosittain sosiaali- ja terveysalan järjestöille hakemusten perusteella. Hakijoita kohdellaan tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti. Avustusten jakoa ohjaavat RAY:n hallituksen laatimat linjaukset ja sosiaali- ja terveysministeriön kanssa tehty tulossopimus.

RAY järjestää arpajaislaissa määriteltyjä pelejä rahoittaakseen terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia edistäviä yleishyödyllisiä yhteisöjä.

RAY:n toiminnasta on säädetty seuraavissa laissa ja asetuksissa.

Arpajaislaki (1047/2001)
Arpajaislain viimeiset muutokset on tullut voimaan 1.1.2012.

Laki raha-automaattiavustuksista (1056/2001)
Avustuslaissa säädetään niistä perusteista ja menettelyistä, joita noudatetaan myönnettäessä RAY-avustuksia. Lakia sovelletaan näiden avustusten maksamiseen, käyttöön, käytön valvontaan, palauttamiseen ja takaisinperintään. Avustuslaki tuli voimaan vuoden 2002 alusta.

Tasavallan presidentti on 24.5.2013 vahvistanut uudistetun lain raha-automaattiavustuksista. Laki astuu voimaan 1.6.2013 ja pääsääntöisesti sitä sovelletaan vuodesta 2014 alkaen myönnettäviin raha-automaattiavustuksiin. Lain muutokset yksinkertaistavat raha-automaattiavustusten hakumenettelyä ja päätöksentekojärjestelmää.

Avustusten jakoehdotus valmistellaan jatkossakin entiseen tapaan RAY:ssa. Jakopäätöksen tekeminen sen sijaan siirtyy valtioneuvostolta sosiaali- ja terveysministeriön vastuulle.


Asetukset ja luvat

•Valtioneuvoston asetus Raha-automaattiyhdistyksestä (1289/2011)
säädetään RAY:n järjestysmuodosta ja hallinnosta sekä tuottojen tilittämisestä
•Valtioneuvoston asetus eräistä raha-automaattiavustuksiin sovellettavista määräajoista (1170/2001 ja 184/2004) säädetään mm. avustusten hakuajoista
•Valtioneuvoston asetus Raha-automaattiyhdistyksen rahapelien toimeenpanosta(1287/2011)
Sisäasiainministeriön asetus Raha-automaattiyhdistyksen rahapelien pelisäännöistä
Die Interessen der Organisation sind auf folgender Ebene/auf folgenden Ebenen anzusiedeln:
 • regional
 • national
 • europäisch

Anzahl der Personen, die an Tätigkeiten im Rahmen des Transparenzregisters beteiligt sind

Anzahl der Personen: 1
Zusätzliche Informationen:

Personen, die für den Zugang zu den Räumlichkeiten des Europäischen Parlaments akkreditiert sind

Keine akkreditierten Personen

Tätigkeiten

Wichtigste EU-Initiativen, die im Vorjahr durch Tätigkeiten im Rahmen des Transparenzregisters abgedeckt wurden :


-

Interessengebiete für E-Mail-Benachrichtigungen zu Konsultationen und Fahrplänen („Roadmaps“)

Von der Organisation angegebene Interessenschwerpunkte:
 • Audiovisuelle Medien
 • Binnenmarkt
 • Informationsgesellschaft
 • Innere Angelegenheiten
 • Jugend
 • Justiz und grundrechte
 • Öffentliche Gesundheit
 • Steuern
 • Verbraucher
 • Wettbewerb

Organisationsstruktur

Gesamtzahl der Mitglieder, die „natürliche Personen“ sind: 1.600
Anzahl der Mitgliedsorganisationen:
Mitgliedsorganisationen (Anzahl der Mitglieder) :
Die Organisation hat Mitglieder oder Vertretungen in folgenden Ländern:
 • FINNLAND

Zusätzliche Informationen:

Netzwerke

Angaben zur Mitgliedschaft der Organisation in Verbänden, Dachverbänden oder Netzwerken, wenn auch nur gelegentlich, Beschreibung der Verbindungen.
RAY on jäsenenä kahdessa pelialan kattojärjestössä:
European Lotteries (EL) ja European Casino Association (ECA)

Angaben zu den Finanzen

Geschäftsjahr: 01/2011 - 12/2011
Gesamtbudget: 775.100.000
davon öffentliche Finanzierung:
- aus EU-Mitteln:
- Öffentliches Auftragswesen:
- Zuschüsse:
- aus nationalen Mitteln:
- aus subnationalen Mitteln:
davon aus anderen Quellen: 775.100.000
- Zuwendungen:
- Mitgliedsbeiträge:
pelitoiminnan tuotot : 775.100.000
Geschätzte Kosten der direkten Lobbyarbeit der Organisation bei den EU-Organen für dieses Geschäftsjahr: >= 50000  € und < 100000  €
Weitere Angaben der Organisation zu den Finanzen im Sinne der Transparenz:

Pelitoiminnan tuotto, 775,1 miljoonaa euroa, muodostui vuonna 2012 seuraavasti:

•Suurin osa RAY:n tuotosta tulee yhteistyökumppanien tiloissa sijaitsevista raha-automaateista. Vuonna 2012 ne tuottivat 587,4 miljoonaa euroa. Luku sisältää myynti- ja vuokraustuottoja vajaat 2 miljoonaa euroa.

•Internetpelitoiminta tuotto oli 49,4 miljoonaa euroa. Ray.fi:ssä voi pelata raha-automaatteja, kasinopelejä sekä nettipokeria.

•Casino Helsinki on RAY:n lippulaiva Helsingin keskustassa. Se tuotti vuonna 2012 28,8 miljoonaa euroa.

• RAY:n omat pelisalit ja ravintoloiden pöytäpelit ympäri Suomea tuottivat 109,5 miljoonaa euroa.

•Vuonna 2012 RAY jakoi avustuksina yhteensä 282,2 miljoonaa euroa 756 järjestölle 1 557 eri kohteeseen. Lisäksi Valtiokonttorin kautta ohjattiin vuoden 2012 aikana sotiemme veteraanien hoitoon ja kuntoutukseen yhteensä 99,3 miljoonaa euroa. Tukea toimintaansa saavat esimerkiksi monet potilasjärjestöt, mielenterveysyhdistykset sekä lastensuojelu- ja vammaisjärjestöt. Kuntien ja valtion vastuulla oleviin palveluihin tukea ei jaeta. RAY tukee paitsi järjestöjen perustoimintaa myös ajankohtaisiin teemoihin tai määräaikaisiin projekteihin liittyviä hankkeita.

•Sijoituspaikkamaksuja maksettiin 101,9 miljoonaa euroa. Nämä maksut ovat korvauksia RAY:n yhteistyökumppaneille siitä, että he luovuttavat tilojaan pelitoimintaan. Valtaosa RAY:n peleistä on yhteistyökumppaneiden tiloissa eikä vastaavaa järjestelmää ole missään muualla.
•Vuonna 2012 pelitoiminnan tuotosta maksettiin valtiolle arpajaisveroa 92,8 miljoonaa euroa.
•Palkkoihin ja sosiaalikuluihin kului 65,1 miljoonaa euroa. RAY:ssä työskentelee noin 1600 ihmistä.
•Vuonna 2012 investointeihin käytettiin 38,9 miljoonaa euroa ja muihin kuluihin 74,9 miljoonaa euroa. Näihin kuluihin sisältyy muun muassa pelitoiminnassa käytettävän teknologian kehittäminen ja ylläpitäminen. Vuokramenoja kertyy eri puolilla maata sijaitsevista tiloista. Koko valtakunnassa toimiminen aiheuttaa matkakuluja. Lisäksi kuluja syntyy muun muassa kiinteistöjen ja koneiden ylläpidosta, vakuutusmaksuista ja tuoteinformaation antamisesta kuluttajille.

Verhaltenskodex

Mit der Registrierung hat die Organisation den Verhaltenskodex des Transparenzregisters unterzeichnet.