Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Confédération des Fabricants de Levure de l'Union Européenne

Id-nummer i registret: 2073390649-79
Registreringsdag: 17/11/2008 14:28:46

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 05/02/2015 17:20:45
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 05/02/2015 17:20:45
Sista dag för nästa uppdatering är den: 05/02/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Confédération des Fabricants de Levure de l'Union Européenne

COFALEC

association française (loi de 1901)

    Val av sektion

II - Företagsegna lobbyister samt bransch-, näringslivs- och yrkesorganisationer

Bransch- och yrkesorganisationer

    Adressuppgifter

Rue de Turbigo, 14
75001 Paris
FRANKRIKE

(+33) 1 45 08 54 82

    Juridiskt ansvarig

Marc Casier

Président

    Person med ansvar för EU-kontakterna

emmanuel guichard

Secrétaire Général

    Mål och uppdrag

Veille des projets règlementaires concernant notre secteur et plus largement celui de l'agro-industrie et de l'agriculture.
Veille également des projets concernant l'environnement et la sécurité alimentaire.
Coopération avec les institutions dans le cadre de l'élaboration de ces projets.
Information des fabricants de levures sur les projets requérant l'adaptation future de leurs produits ou de leurs procédés de fabrication.
Publications de "position papers" sur les sujets concernant notre industrie.

Europeiska

    specifika verksamheter som registret omfattar

Sujet impactant la Politique Agricole Commune, notamment la production sucrière, la règlementation vin (pratiques œnologiques).
sur la politique industrielles, les directives ETS et IED


 

Nej

Civil Dialogue Group on wine, organic and sugar (arable crop)

Nej

Nej

Nej

Politique agricole.
Sécurité alimentaire.
Accords bilatéraux.
Propriété intellectuelle.
Environnement.

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

25%: 1

1

0,2

Seul Emmanuel Guichard suit la Commission et el Parlement Européen, mais cela représente bien moins que 25%, au maximum 10%

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

 • Ekonomi och finans
 • Energi
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Inre marknaden
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Konkurrens
 • Livsmedelssäkerhet
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Skattepolitik
 • Tullar

    Medlemskap

les associations nationales de production de levure:
Chambre syndicale française de la levure
Hefe verband
Ukamby
KRD
ASSITOL
AFLE

COFALEC est membre de la FoodDrinkEurope

    Ekonomiska uppgifter

01/2013  -  01/2014

< 9 999 €

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

l'intégralité du financement provient des adhésions des membres

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.

Organisationen har också uppgett att man följer följande uppförandekod eller etiska regler:
Emmanuel Guichard est inscrit sur el registre des représentants d'intérêt de l'Assemblée Nationale en France