Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Confédération des Fabricants de Levure de l'Union Européenne

Id-nummer i registret: 2073390649-79
Registreringsdag: 2008-11-17 14:28:46

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-10-22 14:45:51
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-10-22 14:45:51


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Confédération des Fabricants de Levure de l'Union Européenne
Förkortning: COFALEC
Associationsform (rättslig ställning): association française (loi de 1901)
Webbplats: http://www.cofalec.com

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Bransch- och yrkesorganisationer

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Marc Casier
Befattning: Président

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: emmanuel guichard
Befattning: Secrétaire Général

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Rue de Turbigo  14
75001 Paris
FRANKRIKE
Telefon: (+33) 1 45 08 54 82
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Veille des projets règlementaires concernant notre secteur et plus largement celui de l'agro-industrie et de l'agriculture.
Veille également des projets concernant l'environnement et la sécurité alimentaire.
Coopération avec les institutions dans le cadre de l'élaboration de ces projets.
Information des fabricants de levures sur les projets requérant l'adaptation future de leurs produits ou de leurs procédés de fabrication.
Publications de "position papers" sur les sujets concernant notre industrie.
Organisationens intressen är:
 • Europeiska

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 2
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
EMMANUEL guichard 2014-07-04 2015-07-01

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Politique agricole.
Sécurité alimentaire.
Accords bilatéraux.
Propriété intellectuelle.
Environnement.

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Ekonomi och finans
 • Energi
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Inre marknaden
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Konkurrens
 • Livsmedelssäkerhet
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Skattepolitik
 • Tullar

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
COFALEC est membre de la FoodDrinkEurope

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 01/2014
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.