Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Confédération des Fabricants de Levure de l'Union Européenne

Id-nummer i registret: 2073390649-79
Registreringsdag: 17/11/2008 14:28:46

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 22/10/2014 14:45:51
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 22/10/2014 14:45:51

Den här posten följer formatet i det föregående registret. Den kommer att ändras till det nya formatet när den registrerade organisationen gör sin nästa uppdatering.
Sista dag för nästa uppdatering är den: 27/04/2015

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Confédération des Fabricants de Levure de l'Union Européenne

COFALEC

association française (loi de 1901)

    Val av sektion

II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer

Bransch- och yrkesorganisationer

    Adressuppgifter

Rue de Turbigo, 14
75001 Paris
FRANKRIKE

(+33) 1 45 08 54 82

(+) 

    Juridiskt ansvarig

Marc Casier

Président

    Person med ansvar för EU-kontakterna

emmanuel guichard

Secrétaire Général

    Mål och uppdrag

Veille des projets règlementaires concernant notre secteur et plus largement celui de l'agro-industrie et de l'agriculture.
Veille également des projets concernant l'environnement et la sécurité alimentaire.
Coopération avec les institutions dans le cadre de l'élaboration de ces projets.
Information des fabricants de levures sur les projets requérant l'adaptation future de leurs produits ou de leurs procédés de fabrication.
Publications de "position papers" sur les sujets concernant notre industrie.

Europeiska

    Verksamhet

Politique agricole.
Sécurité alimentaire.
Accords bilatéraux.
Propriété intellectuelle.
Environnement.

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

2

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
EMMANUEL guichard 04/07/2014 01/07/2015

    Intresseområden

 • Ekonomi och finans
 • Energi
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Inre marknaden
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Konkurrens
 • Livsmedelssäkerhet
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Skattepolitik
 • Tullar

    Medlemskap

COFALEC est membre de la FoodDrinkEurope

    Ekonomiska uppgifter

01/2013  -  01/2014

< 50 000  €

0 €

0 €

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.