Sti

Flere værktøjer

 • Printversion
 • Mindre tekst
 • Større tekst
 • Vælg høj kontrast
 • Vælg version i standardfarver
Registreredes profil

Confédération des Fabricants de Levure de l'Union Européenne

Identifikationsnummer i registret: 2073390649-79
Registreringsdato: 17-11-08 14:28:46

Seneste ændring af oplysningerne om denne organisation 25-10-13 13:57:57
Seneste årlige opdatering 25-10-13 13:57:57


Registrerede: Organisation eller selvstændig

Organisationens navn: Confédération des Fabricants de Levure de l'Union Européenne
Forkortelse: COFALEC
Retlig form: association française (loi de 1901)
Websted: http://www.cofalec.com

Kategorier

Kategori II – Internt ansatte lobbyister og brancheforeninger
og mere præcist: Brancheforeninger

Juridisk ansvarlig

Efternavn, Fornavn: Marc Casier
Stilling: Président

Fast ansvarlig for forbindelser med EU

Efternavn, Fornavn: emmanuel guichard
Stilling: Secrétaire Général

Kontaktoplysninger:

Organisationens hovedadresse: Rue de Turbigo  14
75001 Paris
FRANKRIG
Telefonnr.: (+33) 1 45 08 54 82
Faxnummer: (+) 
Andre kontaktoplysninger:

Mål og opgaver

Organisationens mål og opgaver: Veille des projets règlementaires concernant notre secteur et plus largement celui de l'agro-industrie et de l'agriculture.
Veille également des projets concernant l'environnement et la sécurité alimentaire.
Coopération avec les institutions dans le cadre de l'élaboration de ces projets.
Information des fabricants de levures sur les projets requérant l'adaptation future de leurs produits ou de leurs procédés de fabrication.
Publications de "position papers" sur les sujets concernant notre industrie.
Organisationen har interesser på:
 • europæisk plan

Antal personer, der udfører aktiviteter, der falder ind under åbenhedsregistrets anvendelsesområde

Antal personer: 2
Supplerende oplysninger:

Personer akkrediteret ved Europa-Parlamentet

Fornavn Efternavn Startdato Slutdato
EMMANUEL guichard 04-07-14 01-07-15

Aktiviteter

De vigtigste EU-initiativer, der blev dækket af aktiviteter, der falder ind under registrets anvendelsesområde, foregående år:


Politique agricole.
Sécurité alimentaire.
Accords bilatéraux.
Propriété intellectuelle.
Environnement.

Interesseområder for e-mails med underretning om høringer og køreplaner;

Organisationens interesseområder:
 • Det indre marked
 • Energi
 • Erhverv
 • Forskning og teknologi
 • Fødevaresikkerhed
 • Handel
 • Konkurrence
 • Landbrug og udvikling af landdistrikter
 • Miljø
 • Økonomi og finans
 • Skat
 • Told

Netværk

Information om foreninger eller sammenslutninger, organisationen er medlem af, og/eller netværk, den indgår i .
COFALEC est membre de la FoodDrinkEurope

Finansielle oplysninger

Regnskabsår: 01/2010 - 01/2011
Anslåede omkostninger forbundet med organisationens direkte lobbyvirksomhed i EU-institutionerne i det pågældende regnskabsår: >= 150000  € og < 200000  €
Beløb og finansieringskilde ved støtte fra EU's institutioner i regnskabsåret n-1 i forhold til registreringtidspunktet
Offentlige kontrakter: 0 €
Tilskud: 0 €
Eventuelle andre finansielle oplysninger og yderligere relevant information:


Adfærdskodeks

Organisationen har ved registrering accepteret åbenhedsregistrets adfærdskodeks.