Cale de navigare

Alte instrumente

  • Versiune imprimabilă
  • Micşorare text
  • Mărire text
  • Contrast puternic
  • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Danish Bankers Association

Numărul de identificare din Registru: 20705158207-35
Data înscrierii: 29.02.2012 16:35:53

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 17.02.2014 16:49:50
Data ultimei actualizări anuale: 17.02.2014 16:49:50


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Danish Bankers Association
Acronim: DBA
Statut juridic: Association
Site internet: http://www.finansraadet.dk

Categorii

Categorie: II – Reprezentanţi interni şi asociaţii comerciale/profesionale
şi mai precis: Asociaţii comerciale, de afaceri şi profesionale

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Joergen Horwitz
Funcţie: Director

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Doamna  Anne Vibe Balthazar-Christensen
Funcţie: EU affairs adviser

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Amaliegade  7
1256 Copenhagen
DANEMARCA
Numărul de telefon: (+45) 33701000
Număr de fax: (+) 
Alte informaţii cu privire la datele de contact: Danish Bankers Association in Brussels, adresse:

avenue des arts 56,
1000 Brussels

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: Objects

(1)
The objects of the Danish Bankers Association shall be in every respect to work for sound conditions for Danish credit institutions and the financial sector as a whole and to protect the common interests of the members vis-à-vis the Danish Government, the Folketing (Parliament) and public authorities, as well as national and international organisations, including participation in the cooperation of banks within the EU. In this connection the Danish Bankers Association should contribute to encouraging free competition and a continued liberalisation of the financial sector, nationally as well as internationally.

(2)
The Danish Bankers Association shall furthermore protect the members’ interests through education and training, information and guidance in all areas of importance to the members’ activities, and through involvement in general questions of a financial and economic nature and, thus, exert influence on developments in society.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
  • naţional

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 1
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


financial services regulation, relation mainly to banking supervision and financial markets, i.e. mainly the ECON committees work.

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
  • Afaceri economice şi financiare
  • Impozitare

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
Danish Bankers Association is a member of the European Banking Federation

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2012 - 12/2012
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: >= 50000  € şi < 100000  €
Suma şi sursa de finanţare primită din partea instituţiilor UE în cursul exerciţiului financiar n -1 al înregistrării
Achiziții publice: 0 €
Granturi: 0 €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.