Navigacijska pot

Dodatna orodja

 • Natisni
 • Pomanjšaj besedilo
 • Povečaj besedilo
 • Različica z močnim kontrastom
 • Standardna barvna različica
Profil registracijskega zavezanca

BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e. V.

Identifikacijska številka v Registru: 20457441380-38
Datum registracije: 16.3.09 17:01:37

Podatki o tej organizaciji so bili nazadnje spremenjeni dne: 17.2.14 8:31:03
Datum zadnje letne spremembe: 17.2.14 8:31:03


Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Ime ali naziv podjetja: BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e. V.
Kratica: BDEW
Pravni status: eingetragener Verein
Spletna stran: http://www.bdew.de

Oddelki

Oddelek: II. – Notranji lobisti in panožna/poklicna združenja
natančneje: Panožna, gospodarska in poklicna združenja

Oseba, ki je pravno odgovorna

Priimek, ime Hildegard Müller
Položaj: Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung und Mitglied des Präsidiums

Stalna oseba, ki je pristojna za stike z EU:

Priimek, ime Dr. Michael Wunnerlich
Položaj: Mitglied der Geschäftsleitung

Kontaktni podatki:

Podatki o sedežu organizacije: Reinhardtstraße  32
10117 Berlin
NEMČIJA
Telefon: (+49) 0303001990
Telefaks: (+) 
Drugi podatki: BDEW-Vertretung bei der EU
Avenue de Cortenbergh 52
1000 Brüssel
Belgien

Cilji in naloge

Cilji in naloge organizacije: Zweck des Verbands ist es, für die Energie- und Wasserwirtschaft an einer zuverlässigen, wirtschaftlichen, umweltverträglichen und wettbewerbsfähigen Energie- und Wasserversorgung sowie Abwasserentsorgung mitzuwirken, die gemeinsamen sowie die gruppenspezifischen Interessen der Mitglieder in politischen, wirtschaftlichen, rechtlichen und technischwirtschaftlichen Fragen zu fördern, die Interessen und Belange seiner Mitglieder gegenüber den Bundesländern sowie gegenüber den nationalen, europäischen und internationalen staatlichen oder sonstigen Stellen wirksam zu vertreten.

Energieversorgung umfasst die Erzeugung, den Handel und den Vertrieb von Elektrizität, Gas, Nah- und Fernwärme, Kälte sowie den Betrieb der dafür erforderlichen Netze, Speicher sowie weiterer Infrastruktur. Wasserwirtschaft umfasst die Wasserversorgung, die Abwasserentsorgung sowie den Betrieb der dafür erforderlichen Infrastruktur.
Interesi organizacije so na ravni:
 • regionalni ali lokalni
 • nacionalni
 • evropski

Število oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi iz področja uporabe registra za preglednost

Število oseb: 20
Dodatne informacije:

Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ime Priimek Začetni datum Končni datum
Kathrin Watson (geb. Eichel) 1.10.14 29.12.14
Michael Edgar WUNNERLICH 7.2.14 21.2.15
Nadine FISCHER 7.2.14 21.2.15
Bernd Wittenbrink 26.8.14 21.2.15
Jan Willem LENDERS 7.2.14 21.2.15
Malte NYENHUIS 7.2.14 21.2.15

Dejavnosti

Glavne pobude EU, ki so jim bile v predhodnem letu namenjene dejavnosti iz področja uporabe registra za preglednost:


Der BDEW ist in Brüssel in allen Bereichen aktiv, die relevant für die deutsche Energie- und Wasserwirtschaft sind. Die aktuell bearbeiteten Themen sowie die zuständigen Referentinnen und Referenten sind auf der Webseite des BDEW zu finden: http://www.bdew.de

Področja, za katera želite prejemati elektronska obvestila o posvetovanjih in časovnicah;

Področja interesov, ki jih je navedla organizacija:
 • Carina
 • Energetika
 • Gospodarske in finančne zadeve
 • Izobraževanje
 • Javno zdravje
 • Kmetijstvo in razvoj podeželja
 • Konkurenca
 • Notranje zadeve
 • Notranji trg
 • Obdavčenje
 • Okolje
 • Podjetništvo
 • Potrošniki
 • Pravosodje in temeljnih pravic
 • Promet
 • Proračun
 • Raziskave in tehnologija
 • Razvoj
 • Regionalna politika
 • Ribištvo in ribogojstvo
 • Splošne in institucionalne zadeve
 • Trgovina
 • Varnost živil
 • Vseevropska omrežja
 • Zaposlovanje in socialne zadeve
 • Zunanji odnosi

Omrežja

Informacije o članstvu organizacije v enem ali več združenjih ali zvezah ali morebitni povezanosti v mrežo, četudi začasni.
Der BDEW ist Mitglied in folgenden europäischen Verbänden:
ENGVA-European Natural Gas Vehicle Association;
EUREAU-European Union of National Association of Water Suppliers and Waste Water Services;
EURELECTRIC-Union of the electricity Industry;
EUROGAS-The European Union of the Natural Gas Industry;

Finančni podatki

Finančno leto: 01/2013 - 12/2013
Ocena stroškov neposrednih dejavnosti pri zastopanju interesov, ki jih je v navedenem finančnem letu izvedla organizacija pri evropskih institucijah: >= 2750000  € in < 3000000  €
Znesek in vir finančnih sredstev, prejetih od institucij EU v finančnem letu registracije n-1
Javno naročilo: 0 €
Subvencije: 0 €
Dodatne finančne informacije, ki jih je zaradi preglednosti dala organizacija:


Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.