Sti

Flere værktøjer

 • Printversion
 • Mindre tekst
 • Større tekst
 • Vælg høj kontrast
 • Vælg version i standardfarver
Registreredes profil

BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e. V.

Identifikationsnummer i registret: 20457441380-38
Registreringsdato: 16-03-09 17:01:37

Seneste ændring af oplysningerne om denne organisation 17-02-14 08:31:03
Seneste årlige opdatering 17-02-14 08:31:03


Registrerede: Organisation eller selvstændig

Organisationens navn: BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e. V.
Forkortelse: BDEW
Retlig form: eingetragener Verein
Websted: http://www.bdew.de

Kategorier

Kategori II – Internt ansatte lobbyister og brancheforeninger
og mere præcist: Brancheforeninger

Juridisk ansvarlig

Efternavn, Fornavn: Hildegard Müller
Stilling: Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung und Mitglied des Präsidiums

Fast ansvarlig for forbindelser med EU

Efternavn, Fornavn: Dr. Michael Wunnerlich
Stilling: Mitglied der Geschäftsleitung

Kontaktoplysninger:

Organisationens hovedadresse: Reinhardtstraße  32
10117 Berlin
TYSKLAND
Telefonnr.: (+49) 0303001990
Faxnummer: (+) 
Andre kontaktoplysninger: BDEW-Vertretung bei der EU
Avenue de Cortenbergh 52
1000 Brüssel
Belgien

Mål og opgaver

Organisationens mål og opgaver: Zweck des Verbands ist es, für die Energie- und Wasserwirtschaft an einer zuverlässigen, wirtschaftlichen, umweltverträglichen und wettbewerbsfähigen Energie- und Wasserversorgung sowie Abwasserentsorgung mitzuwirken, die gemeinsamen sowie die gruppenspezifischen Interessen der Mitglieder in politischen, wirtschaftlichen, rechtlichen und technischwirtschaftlichen Fragen zu fördern, die Interessen und Belange seiner Mitglieder gegenüber den Bundesländern sowie gegenüber den nationalen, europäischen und internationalen staatlichen oder sonstigen Stellen wirksam zu vertreten.

Energieversorgung umfasst die Erzeugung, den Handel und den Vertrieb von Elektrizität, Gas, Nah- und Fernwärme, Kälte sowie den Betrieb der dafür erforderlichen Netze, Speicher sowie weiterer Infrastruktur. Wasserwirtschaft umfasst die Wasserversorgung, die Abwasserentsorgung sowie den Betrieb der dafür erforderlichen Infrastruktur.
Organisationen har interesser på:
 • lokalt/regionalt plan
 • nationalt plan
 • europæisk plan

Antal personer, der udfører aktiviteter, der falder ind under åbenhedsregistrets anvendelsesområde

Antal personer: 20
Supplerende oplysninger:

Personer akkrediteret ved Europa-Parlamentet

Fornavn Efternavn Startdato Slutdato
Kathrin Watson (geb. Eichel) 01-10-14 29-12-14
Jessica Markus 03-12-14 01-10-15
Nadine FISCHER 07-02-14 21-02-15
Malte NYENHUIS 07-02-14 21-02-15
Michael Edgar WUNNERLICH 07-02-14 21-02-15
Bernd Wittenbrink 26-08-14 21-02-15
Jan Willem LENDERS 07-02-14 21-02-15

Aktiviteter

De vigtigste EU-initiativer, der blev dækket af aktiviteter, der falder ind under registrets anvendelsesområde, foregående år:


Der BDEW ist in Brüssel in allen Bereichen aktiv, die relevant für die deutsche Energie- und Wasserwirtschaft sind. Die aktuell bearbeiteten Themen sowie die zuständigen Referentinnen und Referenten sind auf der Webseite des BDEW zu finden: http://www.bdew.de

Interesseområder for e-mails med underretning om høringer og køreplaner;

Organisationens interesseområder:
 • Beskæftigelse og sociale anliggender
 • Budget
 • Det indre marked
 • Eksterne forbindelser
 • Energi
 • Erhverv
 • Fiskeri og akvakultur
 • Folkesundhed
 • Forbrugere
 • Forskning og teknologi
 • Fødevaresikkerhed
 • Generelle og institutionelle spørgsmål
 • Handel
 • Indre Anliggender
 • Konkurrence
 • Landbrug og udvikling af landdistrikter
 • Miljø
 • Økonomi og finans
 • Regionalpolitik
 • Retlige Anliggender og grundlæggende rettigheder
 • Skat
 • Told
 • Transeuropæiske net  
 • Transport
 • Uddannelse
 • Udvikling

Netværk

Information om foreninger eller sammenslutninger, organisationen er medlem af, og/eller netværk, den indgår i .
Der BDEW ist Mitglied in folgenden europäischen Verbänden:
ENGVA-European Natural Gas Vehicle Association;
EUREAU-European Union of National Association of Water Suppliers and Waste Water Services;
EURELECTRIC-Union of the electricity Industry;
EUROGAS-The European Union of the Natural Gas Industry;

Finansielle oplysninger

Regnskabsår: 01/2013 - 12/2013
Anslåede omkostninger forbundet med organisationens direkte lobbyvirksomhed i EU-institutionerne i det pågældende regnskabsår: >= 2750000  € og < 3000000  €
Beløb og finansieringskilde ved støtte fra EU's institutioner i regnskabsåret n-1 i forhold til registreringtidspunktet
Offentlige kontrakter: 0 €
Tilskud: 0 €
Eventuelle andre finansielle oplysninger og yderligere relevant information:


Adfærdskodeks

Organisationen har ved registrering accepteret åbenhedsregistrets adfærdskodeks.