Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Verkehrsclub Deutschland e.V.

Tunnistenumero rekisterissä: 20396927547-17
Rekisteröintipäivä: 24.12.2011 18:19:42

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 16.12.2013 13:52:29
Edellinen vuotuinen päivitys: 16.12.2013 13:52:29


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Verkehrsclub Deutschland e.V.
Lyhenne: VCD e.V.
Organisaation oikeudellinen muoto: NGO
Internet-osoite: http://www.vcd.org

Ryhmät

Ryhmä: III - Kansalaisjärjestöt
tarkemmin: Kansalaisjärjestöt, keskusteluryhmät ja verkostot ja vastaavat

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Michael Ziesak
Tehtävä organisaatiossa: Bundesvorsitzender

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Michael Ziesak
Tehtävä organisaatiossa: Bundesvorsitzender

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Rudi-Dutschke-Straße  9
Postilokero: 610148
10969 Berlin
SAKSA
Puhelinnumero: (+49) 302803510
Faksinumero: (+49) 3028035110
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Als gemeinnützige Organisation setzt sich der Verkehrsclub Deutschland (VCD) e.V. für eine zukunftsfähige Verkehrspolitik ein. Das einfache Credo lautet: Wir machen uns stark für eine umwelt- und sozialverträgliche, sichere und gesunde Mobilität! Zukunftsfähige Verkehrspolitik ist für den VCD nicht nur auf ein einziges Verkehrsmittel fixiert, sondern setzt auf eine intelligente Kombination und das sinnvolle Miteinander aller Arten von Mobilität. Dabei arbeitet der VCD auf zwei unterschiedlichen Ebenen: Zum einen berät er als Fach- und Lobbyverband Politik und Wirtschaft, initiiert innovative Projekte, setzt Themen auf die Agenda und begleitet Gesetzgebungsprozesse. Zum anderen vertritt der VCD als Mitglieder- und Verbraucherverband die Interessen aller umweltbewussten mobilen Menschen.

The VCD is an association for sustainable mobility and a major German transport and environmental organisation. It was founded in 1986 and has about 60.000 members and supporters. The VCD is divided into 160 local groups in 12 regional sections, the headquarters is in Berlin with 35 employees. The VCD offers information for the public on sustainable means of transportation. We lobby for better jurisdiction on sustainable mobility.

The VCD stands up for environmentally friendly mobility, more public transport, more cycling, more walking and better traffic safety. That means:

more buses and trains
better service in public transport, in particular more passenger rights
better conditions for cycling, e. g. more bike lanes
better climate and environmental protection
better and cleaner cars, buses and motorcycles; less traffic noise, less toxic emissions
more space for children on the pavement
more safety for children on their way to school
more education on sustainable mobility
no road casualties − realisation of »Vision Zero«

The VCD offers its members advice on all issues concerning transportation worldwide, e. g. technical advice on environmentally friendly cars and travel information. It releases the »fairkehr«, a bimonthly magazine on new developments in sustainable transport. The assistance helps and supports in cases of emergency in Europe and some neighbouring states, e. g. with advice and information on car rentals and garages, train connections, doctors, interpreters. The VCD offers the ecological automobile insurances, the only one in Germany whose fee is directly related to C02-emission. Furthermore it provides the breakdown assistance in Germany and abroad, the foreign health and travel cancellation insurance, the eco-logical old-age pensions and the eco-funds.

Some of our publications are »VCD Auto-Umweltliste« − annual environmental rating of cars focused on pollution and gas consumption, »Zügig durch Europa« − information about the European railway connections and fares, »Mobil im Urlaub« − tips for »car-free« holidays, »FahrRad!« − internet based campaign to motivate young people to bike to school, »Schule bewegt« − financial support for pupils‘ proposals on improved safety on their way to school, »Masterplan Vision Zero − Null Verkehrstote« − information and policy recommendations to reduce casualties in road accidents, Alternative engines and fuels − information and advice for car drivers and Air traffic − information on environmental impact.

Partners in Europe are the Verkehrsclub Österreich (VCÖ), the Verkehrs-Club der Schweiz (VCS) and Transport & Environment (T&E)
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • alueellisia
 • kansallisia
 • euroopanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 55
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


CO2-Grenzwerte Autos
Lärm-Grenzwerte Kfz
Emissionshandel Luftverkehr
4. Eisenbahnpaket

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Ilmastotoimet
 • Liikenne
 • Ympäristö

Rakenne

Jäseninä olevien luonnollisten henkilöiden lukumäärä: 53 722
Jäsenorganisaatioiden lukumäärä:
Jäsenorganisaatiot (Jäsenmäärä) :
Organisaatiolla on jäseniä tai se on edustettuna seuraavissa maissa:
 • SAKSA

Lisätietoja

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
Transport& Environment (T&E)

European Passengers Federation epf

Allianz pro Schiene

Verbraucherzentrale Bundesverband

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2012 - 12/2012
Kokonaisbudjetti: 2 849 000
josta julkista rahoitusta:
- EU-rahoitusta:
- Hankinnat:
- Avustukset:
- kansallisista rahoituslähteistä:
- paikallisista/alueellisista rahoituslähteistä:
muista rahoituslähteistä: 2 849 000
- lahjoitukset ja avustukset: 497 000
- jäsenmaksut: 1 915 500
Spenden, Vermächtnisse, Bußgelder : 436 500
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana:
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.