Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Verkehrsclub Deutschland e.V.

Tunnusnumber registris: 20396927547-17
Registreerimise kuupäev: 24.12.11 18:19:42

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 16.12.13 13:52:29
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 16.12.13 13:52:29


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Verkehrsclub Deutschland e.V.
Akronüüm: VCD e.V.
Õiguslik vorm: NGO
Veebisait: http://www.vcd.org

Jaod

Jagu: III - Valitsusvälised organisatsioonid
Täpsemalt: Valitsusvälised organisatsioonid, platvormid ja võrgustikud ning sarnased organisatsioonid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Michael Ziesak
Ametikoht: Bundesvorsitzender

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Michael Ziesak
Ametikoht: Bundesvorsitzender

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 9 Rudi-Dutschke-Straße 
Postkast: 610148
10969 Berlin
SAKSAMAA
Telefoninumber: (+49) 302803510
Faks: (+49) 3028035110
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Als gemeinnützige Organisation setzt sich der Verkehrsclub Deutschland (VCD) e.V. für eine zukunftsfähige Verkehrspolitik ein. Das einfache Credo lautet: Wir machen uns stark für eine umwelt- und sozialverträgliche, sichere und gesunde Mobilität! Zukunftsfähige Verkehrspolitik ist für den VCD nicht nur auf ein einziges Verkehrsmittel fixiert, sondern setzt auf eine intelligente Kombination und das sinnvolle Miteinander aller Arten von Mobilität. Dabei arbeitet der VCD auf zwei unterschiedlichen Ebenen: Zum einen berät er als Fach- und Lobbyverband Politik und Wirtschaft, initiiert innovative Projekte, setzt Themen auf die Agenda und begleitet Gesetzgebungsprozesse. Zum anderen vertritt der VCD als Mitglieder- und Verbraucherverband die Interessen aller umweltbewussten mobilen Menschen.

The VCD is an association for sustainable mobility and a major German transport and environmental organisation. It was founded in 1986 and has about 60.000 members and supporters. The VCD is divided into 160 local groups in 12 regional sections, the headquarters is in Berlin with 35 employees. The VCD offers information for the public on sustainable means of transportation. We lobby for better jurisdiction on sustainable mobility.

The VCD stands up for environmentally friendly mobility, more public transport, more cycling, more walking and better traffic safety. That means:

more buses and trains
better service in public transport, in particular more passenger rights
better conditions for cycling, e. g. more bike lanes
better climate and environmental protection
better and cleaner cars, buses and motorcycles; less traffic noise, less toxic emissions
more space for children on the pavement
more safety for children on their way to school
more education on sustainable mobility
no road casualties − realisation of »Vision Zero«

The VCD offers its members advice on all issues concerning transportation worldwide, e. g. technical advice on environmentally friendly cars and travel information. It releases the »fairkehr«, a bimonthly magazine on new developments in sustainable transport. The assistance helps and supports in cases of emergency in Europe and some neighbouring states, e. g. with advice and information on car rentals and garages, train connections, doctors, interpreters. The VCD offers the ecological automobile insurances, the only one in Germany whose fee is directly related to C02-emission. Furthermore it provides the breakdown assistance in Germany and abroad, the foreign health and travel cancellation insurance, the eco-logical old-age pensions and the eco-funds.

Some of our publications are »VCD Auto-Umweltliste« − annual environmental rating of cars focused on pollution and gas consumption, »Zügig durch Europa« − information about the European railway connections and fares, »Mobil im Urlaub« − tips for »car-free« holidays, »FahrRad!« − internet based campaign to motivate young people to bike to school, »Schule bewegt« − financial support for pupils‘ proposals on improved safety on their way to school, »Masterplan Vision Zero − Null Verkehrstote« − information and policy recommendations to reduce casualties in road accidents, Alternative engines and fuels − information and advice for car drivers and Air traffic − information on environmental impact.

Partners in Europe are the Verkehrsclub Österreich (VCÖ), the Verkehrs-Club der Schweiz (VCS) and Transport & Environment (T&E)
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • piirkondlikud
 • riiklikud
 • üleeuroopalised

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 55
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


CO2-Grenzwerte Autos
Lärm-Grenzwerte Kfz
Emissionshandel Luftverkehr
4. Eisenbahnpaket

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Transport

Struktuur

Füüsilistest isikutest liikmete koguarv: 53 722
Liikmesorganisatsioonide arv:
Liikmesorganisatsioonid (Liikmete arv) :
Teie organisatsiooni liikmed või esindajad asuvad järgmistes riikides:
 • SAKSAMAA

Lisateave:

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
Transport& Environment (T&E)

European Passengers Federation epf

Allianz pro Schiene

Verbraucherzentrale Bundesverband

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2012 - 12/2012
Üldeelarve: 2 849 000
millest avalik rahastamine:
- ELi rahastust:
- Hanked:
- Toetused:
- riiklikust rahastust:
- piirkondlikust/kohalikust rahastust:
millest muud rahastusallikad: 2 849 000
- annetused: 497 000
- liikmemaksud: 1 915 500
Spenden, Vermächtnisse, Bußgelder : 436 500
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal:
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.