Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Einkommen ist ein Bürgerrecht e. V.

Tunnistenumero rekisterissä: 20292945420-85
Rekisteröintipäivä: 4.3.2011 13:31:08

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 21.2.2014 23:30:30
Edellinen vuotuinen päivitys: 21.2.2014 23:30:30


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Einkommen ist ein Bürgerrecht e. V.
Lyhenne:
Organisaation oikeudellinen muoto: gemeinnütziger eingetragener Verein
Internet-osoite: http://www.grundrechteinkommen.de

Ryhmät

Ryhmä: III - Kansalaisjärjestöt
tarkemmin: Kansalaisjärjestöt, keskusteluryhmät ja verkostot ja vastaavat

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Regina Soergel
Tehtävä organisaatiossa: Vorsitzende

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Regina Soergel
Tehtävä organisaatiossa: Vorsitzende

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Roemerstrasse  65
91781 Weissenburg
SAKSA
Puhelinnumero: (+49) 9141874507
Faksinumero: (+49) 9141874508
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Bürgerinitiative
Für ein Grundeinkommen für alle als Bürgerrecht/Grundrecht. Für eine Welt ohne Armut.
Organisiert Vorträge, Podiumsdiskussionen und andere Veranstaltungen u. a. an Hochschulen.
Kooperation mit Euroguinee e. V. - Hilfe für Westafrika
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • alueellisia
 • kansallisia
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 2
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Initiative für ein bedingungsloses Grundeinkommen und Abschaffung der HartzIV-Sanktionen
Alternative Entwicklungshilfe als Bedingungsloses Grundeinkommen direkt an Bevölkerung

Podiumsdiskussion
Vorträge
Demo Grundeinkommen Berlin

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Kehitysyhteistyö
 • Koulutus
 • Kulttuuri
 • Työllisyys ja sosiaaliasiat

Rakenne

Jäseninä olevien luonnollisten henkilöiden lukumäärä: 220
Jäsenorganisaatioiden lukumäärä: 4
Jäsenorganisaatiot (Jäsenmäärä) :
 • BIEN Basic Income Earth Network (3 000 edunvalvojaa)
 • Ökumenische Initiative Eine Welt (1 000 edunvalvojaa)
 • AVAAZ.org (10 000 edunvalvojaa)
 • Euroguinee e. V. (200 edunvalvojaa)
Organisaatiolla on jäseniä tai se on edustettuna seuraavissa maissa:
 • ITÄVALTA
 • SAKSA

Lisätietoja

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
Netzwerk Grundeinkommen
Initiative Freiheit statt Vollbeschäftigung
Unternimm die Zukunft

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2011 - 01/2012
Kokonaisbudjetti: 2 000
josta julkista rahoitusta: 0
- EU-rahoitusta:
- Hankinnat:
- Avustukset:
- kansallisista rahoituslähteistä: 0
- paikallisista/alueellisista rahoituslähteistä: 0
muista rahoituslähteistä: 2 000
- lahjoitukset ja avustukset: 2 000
- jäsenmaksut: 0
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: < 50000  €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.