Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

BEAMA

Id-nummer i registret: 20211077852-36
Registreringsdag: 26/01/2012 16:35:38

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 05/02/2015 17:14:27
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 05/02/2015 17:14:27
Sista dag för nästa uppdatering är den: 05/02/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

BEAMA

BEAMA

Company Limited by Guarantee / Trade Association

    Val av sektion

II - Företagsegna lobbyister samt bransch-, näringslivs- och yrkesorganisationer

Bransch- och yrkesorganisationer

    Adressuppgifter

Albert Embankment, 3
SE1 7SL London
STORBRITANNIEN

(+44 20) 77933000

    Juridiskt ansvarig

Howard Porter

CEO

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Anne Humberstone

Technical Director

    Mål och uppdrag

BEAMA is the trade association for the UK electrotechnical industry.

 • Europeiska
 • Nationella

    specifika verksamheter som registret omfattar

Legislation affecting businesses and energy industries.

Legislation affecting businesses and energy industries.


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Consideration of Directives, Regulations and other decisions and activities affecting the electrotechnical and related industries.

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

25%: 5

5

1,2

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

 • Energi
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Klimatarbetet
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Regionalpolitik
 • Transporter 

    Medlemskap

www.beama.org.uk

ORGALIME

    Ekonomiska uppgifter

04/2013  -  03/2014

< 9 999 €

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.