Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

BEAMA

Id-nummer i registret: 20211077852-36
Registreringsdag: 2012-01-26 16:35:38

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-01-27 10:28:33
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-01-27 10:28:33


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: BEAMA
Förkortning: BEAMA
Associationsform (rättslig ställning): Company Limited by Guarantee / Trade Association
Webbplats: http://www.beama.org.uk

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Bransch- och yrkesorganisationer

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Howard Porter
Befattning: CEO

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Anne Humberstone
Befattning: Technical Director

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Albert Embankment  3
SE1 7SL London
STORBRITANNIEN
Telefon: (+44 20) 77933000
Fax: (+44 20) 77933003
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: BEAMA is the trade association for the UK electrotechnical industry.
Organisationens intressen är:
 • Nationella
 • Europeiska

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 10
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Consideration of Directives, Regulations and other decisions and activities affecting the electrotechnical and related industries.

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Energi
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Regionalpolitik
 • Transporter 

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
ORGALIME

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 04/2011 - 03/2012
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.