Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

BEAMA

Identifikačné číslo v Registri: 20211077852-36
Dátum registrácie: 26/01/2012 16:35:38

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 05/02/2015 17:14:27
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 05/02/2015 17:14:27
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 05/02/2017

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

BEAMA

BEAMA

Company Limited by Guarantee / Trade Association

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Obchodné a podnikové združenia

    Kontaktné údaje

Albert Embankment, 3
SE1 7SL London
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

(+44 20)77933000

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Howard Porter

CEO

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pani  Anne Humberstone

Technical Director

    Ciele a poslanie

BEAMA is the trade association for the UK electrotechnical industry.

 • európskej
 • celoštátnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

Legislation affecting businesses and energy industries.

Legislation affecting businesses and energy industries.


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Consideration of Directives, Regulations and other decisions and activities affecting the electrotechnical and related industries.

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

25%: 5

5

1,2

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Obchod
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Regionálna politika
 • Spotrebitelia
 • Výskum a technológie
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

www.beama.org.uk

ORGALIME

    Finančné údaje

04/2013  -  03/2014

< 9 999 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.