Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

BEAMA

Identifikačné číslo v Registri: 20211077852-36
Dátum registrácie: 26/01/2012 16:35:38

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 13/01/2015 11:02:41
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 13/01/2015 11:02:41

Táto položka zodpovedá formátu predchádzajúceho registra. Na nový formát sa zmení, keď subjekt vykoná ďalšiu aktualizáciu.
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 27/04/2015

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

BEAMA

BEAMA

Company Limited by Guarantee / Trade Association

    Oddiel registrácie

II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia

Obchodné, podnikové a profesijné združenia

    Kontaktné údaje

Albert Embankment, 3
SE1 7SL London
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

(+44 20) 77933000

(+44 20) 77933003

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Howard Porter

CEO

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pani  Anne Humberstone

Technical Director

    Ciele a poslanie

BEAMA is the trade association for the UK electrotechnical industry.

 • európskej
 • celoštátnej

    Činnosti

Consideration of Directives, Regulations and other decisions and activities affecting the electrotechnical and related industries.

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

10

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Obchod
 • Podniky
 • Regionálna politika
 • Spotrebitelia
 • Výskum a technológie
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

ORGALIME

    Finančné údaje

04/2013  -  03/2014

< 50 000  €

0 €

0 €

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.