Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

BEAMA

Identifikavimo numeris Registre: 20211077852-36
Registracijos data: 12.1.26 16.35.38

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.1.27 10.28.33
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.1.27 10.28.33


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: BEAMA
Akronimas: BEAMA
Teisinis statusas: Company Limited by Guarantee / Trade Association
Svetainė: http://www.beama.org.uk

Kategorijos

Kategorija: II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos
Tiksliau: Prekybos, verslo ir profesinės asociacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Howard Porter
Pareigos: CEO

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Anne Humberstone
Pareigos: Technical Director

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Albert Embankment  3
SE1 7SL London
JUNGTINĖ KARALYSTĖ
Telefono numeris: (+44 20) 77933000
Faksas: (+44 20) 77933003
Papildoma kontaktinė informacija:

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: BEAMA is the trade association for the UK electrotechnical industry.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • valstybės
 • Europos

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 10
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


Consideration of Directives, Regulations and other decisions and activities affecting the electrotechnical and related industries.

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Aplinka
 • Energetika
 • Įmonės
 • Konkurencija
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Prekyba
 • Regioninė politika
 • Transportas
 • Vartotojai

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
ORGALIME

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 04/2011 - 03/2012
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: < 50000  €
Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 0 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.