Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

BEAMA

Tunnistenumero rekisterissä: 20211077852-36
Rekisteröintipäivä: 26.1.2012 16:35:38

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 27.1.2014 10:28:33
Edellinen vuotuinen päivitys: 27.1.2014 10:28:33


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: BEAMA
Lyhenne: BEAMA
Organisaation oikeudellinen muoto: Company Limited by Guarantee / Trade Association
Internet-osoite: http://www.beama.org.uk

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Ammatilliset ryhmittymät ja järjestöt sekä elinkeinoyhdistykset

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Howard Porter
Tehtävä organisaatiossa: CEO

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Anne Humberstone
Tehtävä organisaatiossa: Technical Director

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Albert Embankment  3
SE1 7SL London
YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA
Puhelinnumero: (+44 20) 77933000
Faksinumero: (+44 20) 77933003
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: BEAMA is the trade association for the UK electrotechnical industry.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • kansallisia
 • euroopanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 10
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Consideration of Directives, Regulations and other decisions and activities affecting the electrotechnical and related industries.

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Aluepolitiikka
 • Energia
 • Kauppapolitiikka
 • Kilpailu
 • Kuluttaja-asiat
 • Liikenne
 • Tutkimus ja teknologia
 • Ympäristö
 • Yritystoiminta

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
ORGALIME

Rahoitustiedot

Tilikausi: 04/2011 - 03/2012
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: < 50000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.