Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

BEAMA

Tunnusnumber registris: 20211077852-36
Registreerimise kuupäev: 26/01/2012 16:35:38

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 05/02/2015 17:14:27
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 05/02/2015 17:14:27
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 05/02/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

BEAMA

BEAMA

Company Limited by Guarantee / Trade Association

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äriliidud / ettevõtjate ühendused / kutseliidud

Äriliidud ja ettevõtjate ühendused

    Kontaktandmed

Albert Embankment, 3
SE1 7SL London
ÜHENDKUNINGRIIK

(+44 20) 77933000

    Juriidiliselt vastutav isik

Howard Porter

CEO

    ELi asjade eest vastutav isik

Anne Humberstone

Technical Director

    Eesmärgid ja ülesanded

BEAMA is the trade association for the UK electrotechnical industry.

 • üleeuroopalised
 • riiklikud

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

Legislation affecting businesses and energy industries.

Legislation affecting businesses and energy industries.


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Consideration of Directives, Regulations and other decisions and activities affecting the electrotechnical and related industries.

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

25%: 5

5

1,2

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Konkurents
 • Regionaalpoliitika
 • Tarbijad
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Transport

    Liikmed ja liikmesus

www.beama.org.uk

ORGALIME

    Finantsandmed

04/2013  -  03/2014

< 9 999 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.