Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

BEAMA

Tunnusnumber registris: 20211077852-36
Registreerimise kuupäev: 26.01.12 16:35:38

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 27.01.14 10:28:33
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 27.01.14 10:28:33


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: BEAMA
Akronüüm: BEAMA
Õiguslik vorm: Company Limited by Guarantee / Trade Association
Veebisait: http://www.beama.org.uk

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äri- ja kutseliidud

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Howard Porter
Ametikoht: CEO

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Anne Humberstone
Ametikoht: Technical Director

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 3 Albert Embankment 
SE1 7SL London
ÜHENDKUNINGRIIK
Telefoninumber: (+44 20) 77933000
Faks: (+44 20) 77933003
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: BEAMA is the trade association for the UK electrotechnical industry.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • riiklikud
 • üleeuroopalised

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 10
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Consideration of Directives, Regulations and other decisions and activities affecting the electrotechnical and related industries.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Konkurents
 • Regionaalpoliitika
 • Tarbijad
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Transport

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
ORGALIME

Finantsandmed

Eelarveaasta: 04/2011 - 03/2012
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: < 50000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.