Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

ORGALIME

Id-nummer i registret: 20210641335-88
Registreringsdag: 2009-03-10 17:37:18

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-03-08 15:45:46
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-03-08 15:45:46


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: ORGALIME
Förkortning: ORGALIME
Associationsform (rättslig ställning): AISBL
Webbplats: http://www.orgalime.org

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Bransch- och yrkesorganisationer

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Adrian Harris
Befattning: Director General

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Adrian Harris
Befattning: Director General

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Boulevard A. Reyers  80
1030 Brussels
BELGIEN
Telefon: (+32) 027068235
Fax: (+32) 027068250
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Orgalime is the European federation whose members are national federations and European associations representing manufacturers in European mechanical, electrical, electronic and metal articles industries

Orgalime has 38 members (National associations and European Sector Associations) in 23 European countries with a total membership of some 130.000 companies in an industry which employs around 10.3 million people (2013 figures).

Orgalime has as main objectives:
- To provide to its members information on the activities of the European Union and international bodies of direct relevance to the operations of engineering companies operating in the EU and internationally.
- To act as a network to facilitate the participation of manufacturing technology companies in EU funded R&D projects through participation in the Manufuture network
- To provide the EU institutions with information concerning our industry and to particpate in the EU institutions' consultations on behalf of Europe's engineering industry on selected issues affecting a broad range of its members.
- To provide a wide range of customised services to different sectors of our industry, notably for the monitoring, analysis and dissemination of relevant information published by regulators and for the organisation of congresses and events.
- To promote relations between member federations/associations
Organisationens intressen är:
 • Europeiska

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 11
Kompletterande upplysningar: Overall Orgalime has a staff of 28 persons of which 11 are involved on a part time basis for Orgalime activities falling under the Transparency Register.

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
Adrian HARRIS 2014-10-02 2015-09-30
Efthymia Ntivi 2014-05-06 2015-04-30
Philippe PORTALIER 2014-05-06 2015-04-30
Maria Chiara DETRAGIACHE 2014-09-06 2015-09-04
Lars Koch 2014-09-06 2015-09-04
Željko PAZIN 2014-10-08 2015-10-03
Sigrid LINHER 2014-10-08 2015-10-03
Ulrich FIKAR 2014-09-04 2015-08-29

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


- Industrial policy: mechanical engineering review, electrical engineering review, KETs communication follow up, industrial policy communication follow up;
- Environmental issues: WEEE, RoHS, Resource Efficiency Strategy, IED, REACH;
- Internal market directives: Alignment to the NLF package, GPSD, standardisation package;Product safety and market surveillance package, CPSR
- Legal and trade issues: FTAS: India, Mercosur, TTIP and Japan;
- Energy policy: energy agenda, Energy Efficiency Directive, Smart Grids task force, e-mobility, 2030 Energy and climate framework, deployment of alternative fuels infrastructure, EPBD, Energy Labelling Directive;
- Research & Development: Horizon 2020,smart specialisation, FoF PPP

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Energi
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Inre marknaden
 • Klimatarbetet
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Regionalpolitik
 • Skattepolitik
 • Transeuropeiska nät
 • Tullar

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
Orgalime participates in the following associations/federations and networks:

- Alliance for a Competitive European Industry
- Cenelec (Cooperating partner)
- Construction Europe (ex CEPMC)
- EACD
- EFFRA (European Factories of the Future Research Association)
- EFM (European Forum for Manufacturing)
- EPC
- EurActiv
- EuropElectro (representation in the area of standardisation of the electrical engineering industry in China)
- FAIB
- ManuFuture (Research)

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2012 - 12/2012
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: >= 400000  € och < 450000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:

Orgalime is financed essentially by its member federations and associations, through the sale of legal and professional publications, as well as through the sale of services and information to third party associations. The expenditure total budget for 2012 was fixed at 3034400 euro
Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.