Navigacijska pot

Dodatna orodja

 • Natisni
 • Pomanjšaj besedilo
 • Povečaj besedilo
 • Različica z močnim kontrastom
 • Standardna barvna različica
Profil registracijskega zavezanca

ORGALIME

Identifikacijska številka v Registru: 20210641335-88
Datum registracije: 10.3.09 17:37:18

Podatki o tej organizaciji so bili nazadnje spremenjeni dne: 8.3.14 15:45:46
Datum zadnje letne spremembe: 8.3.14 15:45:46


Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Ime ali naziv podjetja: ORGALIME
Kratica: ORGALIME
Pravni status: AISBL
Spletna stran: http://www.orgalime.org

Oddelki

Oddelek: II. – Notranji lobisti in panožna/poklicna združenja
natančneje: Panožna, gospodarska in poklicna združenja

Oseba, ki je pravno odgovorna

Priimek, ime Adrian Harris
Položaj: Director General

Stalna oseba, ki je pristojna za stike z EU:

Priimek, ime Adrian Harris
Položaj: Director General

Kontaktni podatki:

Podatki o sedežu organizacije: Boulevard A. Reyers  80
1030 Brussels
BELGIJA
Telefon: (+32) 027068235
Telefaks: (+32) 027068250
Drugi podatki:

Cilji in naloge

Cilji in naloge organizacije: Orgalime is the European federation whose members are national federations and European associations representing manufacturers in European mechanical, electrical, electronic and metal articles industries

Orgalime has 38 members (National associations and European Sector Associations) in 23 European countries with a total membership of some 130.000 companies in an industry which employs around 10.3 million people (2013 figures).

Orgalime has as main objectives:
- To provide to its members information on the activities of the European Union and international bodies of direct relevance to the operations of engineering companies operating in the EU and internationally.
- To act as a network to facilitate the participation of manufacturing technology companies in EU funded R&D projects through participation in the Manufuture network
- To provide the EU institutions with information concerning our industry and to particpate in the EU institutions' consultations on behalf of Europe's engineering industry on selected issues affecting a broad range of its members.
- To provide a wide range of customised services to different sectors of our industry, notably for the monitoring, analysis and dissemination of relevant information published by regulators and for the organisation of congresses and events.
- To promote relations between member federations/associations
Interesi organizacije so na ravni:
 • evropski

Število oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi iz področja uporabe registra za preglednost

Število oseb: 11
Dodatne informacije: Overall Orgalime has a staff of 28 persons of which 11 are involved on a part time basis for Orgalime activities falling under the Transparency Register.

Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ime Priimek Začetni datum Končni datum
Adrian HARRIS 18.10.13 16.10.14
Efthymia Ntivi 3.5.13 29.4.14
Sigrid LINHER 22.10.13 18.10.14
Paulina Marcickiewicz 27.6.13 20.6.14
Željko PAZIN 22.10.13 18.10.14
Ulrich FIKAR 18.9.13 16.9.14
Philippe PORTALIER 1.5.13 29.4.14

Dejavnosti

Glavne pobude EU, ki so jim bile v predhodnem letu namenjene dejavnosti iz področja uporabe registra za preglednost:


- Industrial policy: mechanical engineering review, electrical engineering review, KETs communication follow up, industrial policy communication follow up;
- Environmental issues: WEEE, RoHS, Resource Efficiency Strategy, IED, REACH;
- Internal market directives: Alignment to the NLF package, GPSD, standardisation package;Product safety and market surveillance package, CPSR
- Legal and trade issues: FTAS: India, Mercosur, TTIP and Japan;
- Energy policy: energy agenda, Energy Efficiency Directive, Smart Grids task force, e-mobility, 2030 Energy and climate framework, deployment of alternative fuels infrastructure, EPBD, Energy Labelling Directive;
- Research & Development: Horizon 2020,smart specialisation, FoF PPP

Področja, za katera želite prejemati elektronska obvestila o posvetovanjih in časovnicah;

Področja interesov, ki jih je navedla organizacija:
 • Carina
 • Energetika
 • Konkurenca
 • Notranji trg
 • Obdavčenje
 • Okolje
 • Podjetništvo
 • Podnebni ukrepi
 • Potrošniki
 • Raziskave in tehnologija
 • Regionalna politika
 • Trgovina
 • Vseevropska omrežja

Omrežja

Informacije o članstvu organizacije v enem ali več združenjih ali zvezah ali morebitni povezanosti v mrežo, četudi začasni.
Orgalime participates in the following associations/federations and networks:

- Alliance for a Competitive European Industry
- Cenelec (Cooperating partner)
- Construction Europe (ex CEPMC)
- EACD
- EFFRA (European Factories of the Future Research Association)
- EFM (European Forum for Manufacturing)
- EPC
- EurActiv
- EuropElectro (representation in the area of standardisation of the electrical engineering industry in China)
- FAIB
- ManuFuture (Research)

Finančni podatki

Finančno leto: 01/2012 - 12/2012
Ocena stroškov neposrednih dejavnosti pri zastopanju interesov, ki jih je v navedenem finančnem letu izvedla organizacija pri evropskih institucijah: >= 400000  € in < 450000  €
Znesek in vir finančnih sredstev, prejetih od institucij EU v finančnem letu registracije n-1
Javno naročilo: 0 €
Subvencije: 0 €
Dodatne finančne informacije, ki jih je zaradi preglednosti dala organizacija:

Orgalime is financed essentially by its member federations and associations, through the sale of legal and professional publications, as well as through the sale of services and information to third party associations. The expenditure total budget for 2012 was fixed at 3034400 euro
Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.