Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

ORGALIME

Tunnistenumero rekisterissä: 20210641335-88
Rekisteröintipäivä: 10.3.2009 17:37:18

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 8.3.2014 15:45:46
Edellinen vuotuinen päivitys: 8.3.2014 15:45:46


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: ORGALIME
Lyhenne: ORGALIME
Organisaation oikeudellinen muoto: AISBL
Internet-osoite: http://www.orgalime.org

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Ammatilliset ryhmittymät ja järjestöt sekä elinkeinoyhdistykset

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Adrian Harris
Tehtävä organisaatiossa: Director General

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Adrian Harris
Tehtävä organisaatiossa: Director General

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Boulevard A. Reyers  80
1030 Brussels
BELGIA
Puhelinnumero: (+32) 027068235
Faksinumero: (+32) 027068250
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Orgalime is the European federation whose members are national federations and European associations representing manufacturers in European mechanical, electrical, electronic and metal articles industries

Orgalime has 38 members (National associations and European Sector Associations) in 23 European countries with a total membership of some 130.000 companies in an industry which employs around 10.3 million people (2013 figures).

Orgalime has as main objectives:
- To provide to its members information on the activities of the European Union and international bodies of direct relevance to the operations of engineering companies operating in the EU and internationally.
- To act as a network to facilitate the participation of manufacturing technology companies in EU funded R&D projects through participation in the Manufuture network
- To provide the EU institutions with information concerning our industry and to particpate in the EU institutions' consultations on behalf of Europe's engineering industry on selected issues affecting a broad range of its members.
- To provide a wide range of customised services to different sectors of our industry, notably for the monitoring, analysis and dissemination of relevant information published by regulators and for the organisation of congresses and events.
- To promote relations between member federations/associations
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • euroopanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 11
Lisätietoja Overall Orgalime has a staff of 28 persons of which 11 are involved on a part time basis for Orgalime activities falling under the Transparency Register.

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Etunimi Sukunimi Alkupvm Loppupvm
Adrian HARRIS 18.10.2013 16.10.2014
Efthymia Ntivi 6.5.2014 30.4.2015
Philippe PORTALIER 6.5.2014 30.4.2015
Maria Chiara DETRAGIACHE 6.9.2014 4.9.2015
Lars Koch 6.9.2014 4.9.2015
Željko PAZIN 22.10.2013 18.10.2014
Sigrid LINHER 22.10.2013 18.10.2014
Ulrich FIKAR 4.9.2014 29.8.2015

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


- Industrial policy: mechanical engineering review, electrical engineering review, KETs communication follow up, industrial policy communication follow up;
- Environmental issues: WEEE, RoHS, Resource Efficiency Strategy, IED, REACH;
- Internal market directives: Alignment to the NLF package, GPSD, standardisation package;Product safety and market surveillance package, CPSR
- Legal and trade issues: FTAS: India, Mercosur, TTIP and Japan;
- Energy policy: energy agenda, Energy Efficiency Directive, Smart Grids task force, e-mobility, 2030 Energy and climate framework, deployment of alternative fuels infrastructure, EPBD, Energy Labelling Directive;
- Research & Development: Horizon 2020,smart specialisation, FoF PPP

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Aluepolitiikka
 • Energia
 • Euroopan laajuiset verkot
 • Ilmastotoimet
 • Kauppapolitiikka
 • Kilpailu
 • Kuluttaja-asiat
 • Sisämarkkinat
 • Tulli
 • Tutkimus ja teknologia
 • Verotus
 • Ympäristö
 • Yritystoiminta

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
Orgalime participates in the following associations/federations and networks:

- Alliance for a Competitive European Industry
- Cenelec (Cooperating partner)
- Construction Europe (ex CEPMC)
- EACD
- EFFRA (European Factories of the Future Research Association)
- EFM (European Forum for Manufacturing)
- EPC
- EurActiv
- EuropElectro (representation in the area of standardisation of the electrical engineering industry in China)
- FAIB
- ManuFuture (Research)

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2012 - 12/2012
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: >= 400000  € - < 450000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:

Orgalime is financed essentially by its member federations and associations, through the sale of legal and professional publications, as well as through the sale of services and information to third party associations. The expenditure total budget for 2012 was fixed at 3034400 euro
Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.