Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Johann Friedmann

Id-nummer i registret: 20145836427-79
Registreringsdag: 2011-08-13 18:22:50

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-08-08 20:33:11
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-08-08 20:33:11


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Johann Friedmann
Förkortning:
Associationsform (rättslig ställning): Selbständige Berater
Webbplats:

Sektioner

Sektion: I – Professionella konsulter/advokatbyråer/oberoende konsulter
och närmare bestämt: Oberoende konsulter

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Johann Friedmann
Befattning: Leiter

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Johann Friedmann
Befattning: Leiter

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Avenue du Polo  3
1150 Bruxelles
BELGIEN
Telefon: (+322) 7711342
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Konzept- und Projektentwicklung für kommunale Körperschaften bzw. NGO-s im Hinblick auf ihren Auftritt in den EU-Institutionen sowie Erarbeitung von Marketingstrategien regionaler Körperschaften bezüglich transregionaler Entwicklungs- und Investitionsprojekte.
De intressen som organisationen företräder är:
 • Regionala/lokala
 • Nationella
 • Europeiska

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 1
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Dialog mit EP-Parlamentarien;
Besuch von öffentlichen Anhörungen;
Vorbereitung von Zusammantreffen regionaler und kommunaler Körperschaften mit Vertretern der EU-Institutionen;
Initiierung von regionalen und transregionalen Entwicklungsprojekten
Anfertigung von Kommentaren zu Grün- und Weissbüchern der EU-Kommission

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Energi
 • Folkhälsa
 • Miljö
 • Regionalpolitik

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2012 - 12/2012
Omsättning med koppling till lobbyverksamhet som har utförts för kunders räkning vid EU:s institutioner:
< 50000  €

Kunder som genererar en omsättning som är lägre än 50000 €.
 • Takszöv Nagykata (Ungarn)


Kunder som genererar en omsättning som är större eller lika med 50000 € men mindre än 100000 €.
 • EFL Polaris Sp z o.o.

Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.