Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Johann Friedmann

Id-nummer i registret: 20145836427-79
Registreringsdag: 13/08/2011 18:22:50

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 05/02/2015 18:02:20
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 05/02/2015 18:02:20
Sista dag för nästa uppdatering är den: 05/02/2017

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Johann Friedmann

Selbständige Berater

    Val av sektion

I - Professionella konsulter/advokatbyråer/oberoende konsulter

Oberoende konsulter

    Adressuppgifter

Avenue du Polo, 3
1150 Bruxelles
BELGIEN

(+322)7711342

    Juridiskt ansvarig

Johann Friedmann

Leiter

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Johann Friedmann

Leiter

    Mål och uppdrag

Konzept- und Projektentwicklung für kommunale Körperschaften bzw. NGO-s im Hinblick auf ihren Auftritt in den EU-Institutionen sowie Erarbeitung von Marketingstrategien regionaler Körperschaften bezüglich transregionaler Entwicklungs- und Investitionsprojekte.

  • Europeiska
  • Nationella
  • regional/lokal nivå

    specifika verksamheter som registret omfattar

Die Leitinitiative „Ressourcenschonendes Europa“
The City of Vienna's cross-departmental procurement programme "ÖkoKauf Wien"

Initiieren von regionalen und grenzüberschreitenden Entwicklungsprojekten in den Bereichen von Energieeffizienz und öffentlichen Gesundheit


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Besuch von öffentlichen Anhörungen;
Vorbereitung von Zusammentreffen regionaler und kommunaler Körperschaften mit Vertretern der EU-Institutionen;
Initiieren von regionalen und grenzüberschreitenden Entwicklungsprojekten
Anfertigung von Kommentaren zu Grün- und Weissbüchern der EU-Kommission

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

100%: 1  

1

1

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

  • Energi
  • Folkhälsa
  • Miljö
  • Regionalpolitik

    Medlemskap

    Ekonomiska uppgifter

01/2013  -  12/2013

>= 10 000 € och < 24 999 €

< 99 999 €

keine zusätzliche Informationen

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.