Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Johann Friedmann

Id-nummer i registret: 20145836427-79
Registreringsdag: 13/08/2011 18:22:50

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 08/08/2014 20:33:11
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 08/08/2014 20:33:11

Den här posten följer formatet i det föregående registret. Den kommer att ändras till det nya formatet när den registrerade organisationen gör sin nästa uppdatering.
Sista dag för nästa uppdatering är den: 27/04/2015

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Johann Friedmann

Selbständige Berater

    Val av sektion

I – Professionella konsulter/advokatbyråer/oberoende konsulter

Oberoende konsulter

    Adressuppgifter

Avenue du Polo, 3
1150 Bruxelles
BELGIEN

(+322) 7711342

(+) 

    Juridiskt ansvarig

Johann Friedmann

Leiter

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Johann Friedmann

Leiter

    Mål och uppdrag

Konzept- und Projektentwicklung für kommunale Körperschaften bzw. NGO-s im Hinblick auf ihren Auftritt in den EU-Institutionen sowie Erarbeitung von Marketingstrategien regionaler Körperschaften bezüglich transregionaler Entwicklungs- und Investitionsprojekte.

  • Europeiska
  • Nationella
  • regional/lokal nivå

    Verksamhet

Dialog mit EP-Parlamentarien;
Besuch von öffentlichen Anhörungen;
Vorbereitung von Zusammantreffen regionaler und kommunaler Körperschaften mit Vertretern der EU-Institutionen;
Initiierung von regionalen und transregionalen Entwicklungsprojekten
Anfertigung von Kommentaren zu Grün- und Weissbüchern der EU-Kommission

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

1

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

  • Energi
  • Folkhälsa
  • Miljö
  • Regionalpolitik

    Medlemskap

    Ekonomiska uppgifter

01/2012  -  12/2012

< 50 000  €

  • Takszöv Nagykata (Ungarn)
  • EFL Polaris Sp z o.o.

0 €

0 €

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.