Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Johann Friedmann

Numărul de identificare din Registru: 20145836427-79
Data înscrierii: 13.08.2011 18:22:50

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 08.08.2014 20:33:11
Data ultimei actualizări anuale: 08.08.2014 20:33:11


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Johann Friedmann
Acronim:
Statut juridic: Selbständige Berater
Site internet:

Categorii

Categorie: I – Societăţi de consultanţă specializată/cabinete de avocatură/consultanţi independenţi
şi mai precis: Consultanţi independenţi

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Johann Friedmann
Funcţie: Leiter

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnul  Johann Friedmann
Funcţie: Leiter

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Avenue du Polo  3
1150 Bruxelles
BELGIA
Numărul de telefon: (+322) 7711342
Număr de fax: (+) 
Alte informaţii cu privire la datele de contact:

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: Konzept- und Projektentwicklung für kommunale Körperschaften bzw. NGO-s im Hinblick auf ihren Auftritt in den EU-Institutionen sowie Erarbeitung von Marketingstrategien regionaler Körperschaften bezüglich transregionaler Entwicklungs- und Investitionsprojekte.
Interesele promovate de organizaţia dumneavoastră ţin de nivelul următor / nivelurile următoare:
 • subnaţional
 • naţional
 • european

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 1
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


Dialog mit EP-Parlamentarien;
Besuch von öffentlichen Anhörungen;
Vorbereitung von Zusammantreffen regionaler und kommunaler Körperschaften mit Vertretern der EU-Institutionen;
Initiierung von regionalen und transregionalen Entwicklungsprojekten
Anfertigung von Kommentaren zu Grün- und Weissbüchern der EU-Kommission

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Energie
 • Mediu
 • Politică regională
 • Sănătate publică

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2012 - 12/2012
Cifra de afaceri a organizaţiei dumneavoastră obţinută în urma activităţilor de reprezentare a intereselor, desfăşurate în numele clienţilor dumneavoastră, pe lângă instituţiile europene:
< 50000  €

Clienţi care generează o cifră de afaceri mai mare sau egală cu 50000 €.
 • Takszöv Nagykata (Ungarn)


Clienţi care generează o cifră de afaceri mai mare sau egală cu 50000 € şi mai mică de 100000 €.
 • EFL Polaris Sp z o.o.

Suma şi sursa de finanţare primită din partea instituţiilor UE în cursul exerciţiului financiar n -1 al înregistrării
Achiziții publice: 0 €
Granturi: 0 €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.