Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

Johann Friedmann

Inschrijvingsnummer in het register 20145836427-79
Inschrijvingsdatum: 13-8-11 18:22:50

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 8-8-14 20:33:11
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 8-8-14 20:33:11


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: Johann Friedmann
Acroniem:
Rechtsvorm: Selbständige Berater
Website:

Categorie

Categorie I - Professionele adviesbureaus/advocatenkantoren/zelfstandige adviseurs
Meer specifiek: Zelfstandige adviseurs

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Johann Friedmann
Functie: Leiter

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Johann Friedmann
Functie: Leiter

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Avenue du Polo  3
1150 Bruxelles
BELGIË
Telefoon: (+322) 7711342
Faxnummer: (+) 
Overige contactgegevens:

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: Konzept- und Projektentwicklung für kommunale Körperschaften bzw. NGO-s im Hinblick auf ihren Auftritt in den EU-Institutionen sowie Erarbeitung von Marketingstrategien regionaler Körperschaften bezüglich transregionaler Entwicklungs- und Investitionsprojekte.
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • subnationaal
 • nationaal
 • Europees

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 1
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


Dialog mit EP-Parlamentarien;
Besuch von öffentlichen Anhörungen;
Vorbereitung von Zusammantreffen regionaler und kommunaler Körperschaften mit Vertretern der EU-Institutionen;
Initiierung von regionalen und transregionalen Entwicklungsprojekten
Anfertigung von Kommentaren zu Grün- und Weissbüchern der EU-Kommission

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Energie
 • Milieu
 • Regionaal beleid
 • Volksgezondheid

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2012 - 12/2012
Omzet van de organisatie voor de behartiging van de belangen van haar cliënten bij de Europese instellingen:
< 50000  €

Cliënten waarmee een omzet van minder dan 50000 € wordt gerealiseerd
 • Takszöv Nagykata (Ungarn)


Cliënten waarmee een omzet van minstens 50000 € euro maar minder dan 100000 € euro wordt gerealiseerd
 • EFL Polaris Sp z o.o.

Bedrag en herkomst van EU-steun in boekjaar n-1 voor registratie
Aanbestedingen: 0 €
Subsidies: 0 €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:


Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.