Navigatsioonitee

Lisatööriistad

  • Trükiversioon
  • Tekst väiksem
  • Tekst suurem
  • Kõrge kontrastsusega versioon
  • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

EU Association of Specialty Feed Ingredients and their Mixtures

Tunnusnumber registris: 20132976103-18
Registreerimise kuupäev: 28.06.11 10:47:30

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 2.06.14 17:53:44
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 2.06.14 17:53:44


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: EU Association of Specialty Feed Ingredients and their Mixtures
Akronüüm: FEFANA
Õiguslik vorm: Asbl
Veebisait: http://www.fefana.org

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äri- ja kutseliidud

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Didier JANS
Ametikoht: Secretary General

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Didier JANS
Ametikoht: Secretary General

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 130a Avenue Louise 
1050 Brussels
BELGIA
Telefoninumber: (+32) 26396660
Faks: (+32) 26404111
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: FEFANA (EU Association of Specialty Feed Ingredients and their Mixtures) is the organization representing the interests of the specialty ingredients industry that enter the food chain via feed, whether produced in Europe or imported from third countries. Manufacturers and traders of feed additives, functional feed ingredients, premixes and other mixtures of specialty ingredients are amongst our member companies.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
  • üleeuroopalised

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 4
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


The main activities of FEFANA include the following:


- Promote, defend and represent the common and general interests of the European industry of specialty feed ingredients.
- Promote the benefits and safety of specialty feed ingredients and their mixtures.
- Promote the scientific study and the development of specialty feed ingredients in Europe.
- Improve the understanding among the public and more particularly the users of these products.
- Maintain cooperative contact with EU and Member States authorities and other associations having related purposes; assure flows of information
- Participate in the decision-making process of new legislation.
Support a harmonised implementation of the legislation in place.
- Develop professional voluntary tools (codes of practice, etc.) that ensure the quality and the safety of specialty feed ingredients and their mixtures.
- Support our members' effort for safe, cost effective products for food chain.
- Promote the sustainable development of livestock production by using specialty feed ingredients.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
  • Kalandus ja akvakultuur
  • Keskkond
  • Põllumajandus ja maaelu areng
  • Toiduohutus

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
FEFANA is a member of IFIF, the International Feed Industry Federation, representing the feed industry globally.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2012 - 12/2012
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: < 50000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.