Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

EU Association of Specialty Feed Ingredients and their Mixtures

Tunnusnumber registris: 20132976103-18
Registreerimise kuupäev: 28/06/2011 10:47:30

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 30/07/2015 18:53:37
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 30/07/2015 18:53:37
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 30/07/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

EU Association of Specialty Feed Ingredients and their Mixtures

FEFANA

Asbl

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äriliidud / ettevõtjate ühendused / kutseliidud

Äriliidud ja ettevõtjate ühendused

    Kontaktandmed

Avenue Louise, 130a
1050 Brussels
BELGIA

(+32)26396660

    Juriidiliselt vastutav isik

Joerg SEIFERT

Secretary General

    ELi asjade eest vastutav isik

Joerg Seifert

Secretary General

    Eesmärgid ja ülesanded

FEFANA (EU Association of Specialty Feed Ingredients and their Mixtures) is the organization representing the interests of the specialty ingredients industry that enter the food chain via feed, whether produced in Europe or imported from third countries. Manufacturers and traders of feed additives, functional feed ingredients, premixes and other mixtures of specialty ingredients are amongst our member companies.

The main activities of FEFANA include the following:

- Promote, defend and represent the common and general interests of the European industry of specialty feed ingredients.
- Promote the benefits and safety of specialty feed ingredients and their mixtures.
- Promote the scientific study and the development of specialty feed ingredients in Europe.
- Improve the understanding among the public and more particularly the users of these products.
- Maintain cooperative contact with EU and Member States authorities and other associations having related purposes; assure flows of information
- Participate in the decision-making process of new legislation.
Support a harmonised implementation of the legislation in place.
- Develop professional voluntary tools (codes of practice, etc.) that ensure the quality and the safety of specialty feed ingredients and their mixtures.
- Support our members' effort for safe, cost effective products for food chain.
- Promote the sustainable development of livestock production by using specialty feed ingredients.

üleeuroopalised

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

Animal nutrition
Authorization of feed additives
Food safety
General feed and food law


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

50%: 3   25%: 2

5

2

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

  • Kalandus ja akvakultuur
  • Keskkond
  • Põllumajandus ja maaelu areng
  • Tarbijad
  • Teadusuuringud ja tehnoloogia
  • Toiduohutus

    Liikmed ja liikmesus

FEFANA is a member of IFIF, the International Feed Industry Federation, representing the feed industry globally.

    Finantsandmed

01/2014  -  12/2014

>= 200 000 € ja < 299 999 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.