Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Union for Ethical BioTrade

Identifikavimo numeris Registre: 20071577456-10
Registracijos data: 15/12/2011 15:28:11

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 18/11/2014 06:36:51
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 18/11/2014 06:36:51

Šis įrašas atitinka ankstesnio registro formatą. Subjektui atlikus kitą atnaujinimą, jis bus pakeistas į naują formatą.
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 27/04/2015

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Union for Ethical BioTrade

UEBT

Non-profit, membership-based organization

    Registracijos kategorija

III. Nevyriausybinės organizacijos

Nevyriausybinės organizacijos, platformos ir tinklai bei panašios organizacijos

    Kontaktinė informacija

Ruijterkade, 6
1013AA Amsterdam
NYDERLANDAI

(+3120) 223 4567

(+) 

    Teisiškai atsakingas asmuo

Rik Kutsch Lojenga

Executive Director

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Maria Julia Oliva

Senior Adviser

    Tikslai ir uždaviniai

The Union for Ethical BioTrade (UEBT) is a non-profit association that promotes the “Sourcing with Respect” of ingredients that come from native biodiversity.

The mission of UEBT is to bring together actors committed to Ethical BioTrade and to promote, facilitate and recognise ethical trade practices in goods that meet the sustainable development goals in the Convention of Biological Diversity.

UEBT members commit to gradually ensuring that their sourcing practices promote the conservation of biodiversity, respect traditional knowledge and assure the equitable sharing of benefits all along the supply chain.

pasaulinio

    Veikla

None.

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

2

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

 • Aplinka
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

0

 • ITALIJA
 • JUNGTINĖ KARALYSTĖ
 • PRANCŪZIJA
 • VOKIETIJA
 • BOLIVIJA
 • BRAZILIJA
 • BURKINA FASAS
 • EKVADORAS
 • GANA
 • KOLUMBIJA
 • MADAGASKARAS
 • MALAVIS
 • MOZAMBIKAS
 • PERU
 • SVAZILANDAS
 • ŠVEICARIJA
 • TANZANIJOS JUNGTINĖ RESPUBLIKA
 • ZIMBABVĖ

UEBT is a full member of the ISEAL Alliance.

    Finansiniai duomenys

01/2013  -  12/2013

900 000 €

650 000 €

 €

 €

 €

 €

650 000 €

250 000 €

150 000 €

100 000 €

< 50 000  €

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.