Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Union for Ethical BioTrade

Identifikavimo numeris Registre: 20071577456-10
Registracijos data: 11.12.15 15.28.11

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 13.11.18 09.29.41
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 13.11.18 09.29.41


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Union for Ethical BioTrade
Akronimas: UEBT
Teisinis statusas: Non-profit, membership-based organization
Svetainė: http://www.ethicalbiotrade.org

Kategorijos

Kategorija: III. Nevyriausybinės organizacijos
Tiksliau: Nevyriausybinės organizacijos, platformos ir tinklai bei panašios organizacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Rik Kutsch Lojenga
Pareigos: Executive Director

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Maria Julia Oliva
Pareigos: Senior Adviser

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Ruijterkade  6
1013AA Amsterdam
NYDERLANDAI
Telefono numeris: (+3120) 223 4567
Faksas: (+) 
Papildoma kontaktinė informacija:

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: The Union for Ethical BioTrade (UEBT) is a non-profit association that promotes the “Sourcing with Respect” of ingredients that come from native biodiversity.

The mission of UEBT is to bring together actors committed to Ethical BioTrade and to promote, facilitate and recognise ethical trade practices in goods that meet the sustainable development goals in the Convention of Biological Diversity.

UEBT members commit to gradually ensuring that their sourcing practices promote the conservation of biodiversity, respect traditional knowledge and assure the equitable sharing of benefits all along the supply chain.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • pasaulinio

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 2
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


None.

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Aplinka
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos

Struktūra

Bendras narių („fizinių asmenų“) skaičius 0
Narių organizacijų skaičius:
Organizacijų nariai (Narių skaičius) :
Organizacija turi narių arba atstovų šiose šalyse:
 • JUNGTINĖ KARALYSTĖ
 • PRANCŪZIJA
 • VOKIETIJA

 • BOLIVIJA
 • BRAZILIJA
 • BURKINA FASAS
 • EKVADORAS
 • GANA
 • KOLUMBIJA
 • MADAGASKARAS
 • MALAVIS
 • MOZAMBIKAS
 • PERU
 • SVAZILANDAS
 • ŠVEICARIJA
 • TANZANIJOS JUNGTINĖ RESPUBLIKA
 • ZIMBABVĖ
Papildoma informacija:

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
UEBT is a full member of the ISEAL Alliance.

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2011 - 12/2011
Bendras biudžetas: 890 000
viešųjų lėšų dalis: 790 000
- iš Europos finansavimo šaltinių:
- Viešieji pirkimai:
- Dotacijos:
- iš nacionalinių finansavimo šaltinių:
- iš vietos (regioninių) finansavimo šaltinių:
Sponsors, conferences & workshops : 90 000
Grants (Multilateral & foundations) : 700 000
iš kitų finansavimo šaltinių: 100 000
- dovanotos lėšos:
- narystės mokesčiai: 100 000
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: < 50000  €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.