Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Mondelez Europe GmbH

Tunnusnumber registris: 19807921101-45
Registreerimise kuupäev: 9.02.09 15:06:57

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 27.01.14 10:22:33
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 27.01.14 10:22:33


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Mondelez Europe GmbH
Akronüüm: MDLZ
Õiguslik vorm: Limited Liability Company
Veebisait: http://www.mondelezinternational.eu/

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äriühingud ja kontsernid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Hubert Weber
Ametikoht: President Mondelez Europe

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Francesco Tramontin
Ametikoht: Director External Affairs

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 1 Lindbergh-Allee 
8152 Glattpark
ŠVEITS
Telefoninumber: (+41) 584404040
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed: Mondelez Belgium Services bvba
Stationsstraat 100
B-2800 Mechelen

Tel. : +32 15 74 35 00

Head of Office
Francesco Tramontin
Director External Affairs

The office is staffed by the director
and two public affairs managers.

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Mondelēz International, Inc. (NASDAQ: MDLZ) is a global snacking powerhouse, with 2012 revenue of $35 billion. Creating delicious moments of joy in 165 countries, Mondelēz International is a world leader in chocolate, biscuits, gum, candy, coffee and powdered beverages, with billion-dollar brands such as Cadbury, Cadbury Dairy Milk and Milka chocolate, Jacobs coffee, LU, Nabisco and Oreo biscuits, Tang powdered beverages and Trident gum. Mondelēz International is a proud member of the Standard and Poor’s 500, NASDAQ 100 and Dow Jones Sustainability Index. Visit www.mondelezinternational.com and www.facebook.com/mondelezinternational.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 3
Lisateave: Legal responsibility does not lie with the President exclusively, as all 13 registered Managing Directors of Mondelez Europe GmbH bear the same responsibility.

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Franz KRAUS 26.09.13 24.09.14

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


The main issues currently adressed by Mondelez International are:

Food law, public health, agriculture, development, trade, and sustainability/environment.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Arenguküsimused
 • Audiovisuaalne ja muu meedia
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Infoühiskond
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Konkurents
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Põllumajandus ja maaelu areng
 • Rahvatervis
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toiduohutus
 • Toll
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
FoodDrinkEurope
European Food & Drink Council (EF&DC)
Association of EU Chocolate, Biscuit & Confectionery Industries (CAOBISCO)
European Coffee Federation (ECF)
World Federation of Advertisers (WFA)
European Brands Association (AIM)
European Vending Association (EVA)

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2012 - 12/2012
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: >= 150000  € ja < 200000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:

Calculated according to the guidelines of the The Society of European Affairs (SEAP).

Amount and source of funding calculated according to the EU Financial Transparency System.

Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.

Lisaks teatas organisatsioon, et kohustub järgima järgmist kutse-eetika juhendit:
SEAP