Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Mondelez Europe GmbH

Tunnusnumber registris: 19807921101-45
Registreerimise kuupäev: 09/02/2009 15:06:57

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 28/04/2015 15:56:37
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 28/04/2015 15:56:37
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 28/04/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Mondelez Europe GmbH

MDLZ

Limited Liability Company

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äriliidud / ettevõtjate ühendused / kutseliidud

Äriühingud ja kontsernid

    Kontaktandmed

Lindbergh-Allee, 1
8152 Glattpark
ŠVEITS

(+41) 584404040

Stationsstraat, 100
2800 Mechelen
BELGIA

(+32) 15743500

    Juriidiliselt vastutav isik

Hubert Weber

President Mondelez Europe

    ELi asjade eest vastutav isik

Francesco Tramontin

Director External Affairs

    Eesmärgid ja ülesanded

Mondelēz International, Inc. (NASDAQ: MDLZ) is a global snacking powerhouse, with 2014 revenue of $34 billion. Creating delicious moments of joy in 165 countries, Mondelēz International is a world leader in biscuits, chocolate, gum, candy, coffee and powdered beverages, with billion-dollar brands such as Oreo, LU and Nabisco biscuits; Cadbury, Cadbury Dairy Milk and Milka chocolate; Trident gum; Jacobs coffee and Tang powdered beverages. Mondelēz International is a proud member of the Standard and Poor’s 500, NASDAQ 100 and Dow Jones Sustainability Index. For more information www.mondelezinternational.com

Mondelez global compliance and integrity program:
Our global compliance and integrity program helps guide our employees to obey all applicable laws and regulations while conducting business around the world. It also emphasizes how important it is for us to act with integrity and make ethical decisions for our business, our shareholders, our employees and our consumers, because their trust and confidence is critical to our success. For more information please go to http://www.mondelezinternational.com/about-us/compliance-and-integrity

Corporate Governance:
Mondelēz International has a proud history of involvement in the communities where our employees live and work. This includes educating policy-makers and participating in the public dialog on policy issues that affect our business, employees, and communities. For more information on our Corporate Governance please see http://www.mondelezinternational.com/investors/corporate-governance

 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

Implementation measures spinning out of Food Information to Consumer and Claims Regulations, and all relevant EU Food Law in general. Current FTA trade negotiations, and B2B voluntary framework on supply chain relations. Fight against Youth Unemployment in the framework of EU 2020. Evaluating possibility of Public Private Partnership on sustainable sourcing initiatives for raw materials, Product Environmental Footprint and waste reduction. In general, support for advocacy done by the trade associations which we are member of.


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

The main issues currently addressed by Mondelez International are:

Food law, public health, agriculture, development, trade, and sustainability/environment.

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

100%: 3  

3

3

Legal responsibility does not lie with the President exclusively, as all 14 registered Managing Directors of Mondelez Europe GmbH bear the same responsibility. Occasional ad hoc engagement of Managing Directors, corporate experts or national public affairs managers.

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Franz KRAUS 30/09/2014 26/09/2015
Tramontin Francesco 24/09/2014 22/09/2015
Dionisia Heijnen 24/09/2014 22/09/2015

    Huvivaldkonnad

 • Arenguküsimused
 • Audiovisuaalne ja muu meedia
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Infoühiskond
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Konkurents
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Noored
 • Põllumajandus ja maaelu areng
 • Rahvatervis
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toiduohutus
 • Toll
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused

    Liikmed ja liikmesus

FoodDrinkEurope
European Food & Drink Council (EF&DC)
Association of EU Chocolate, Biscuit & Confectionery Industries (CAOBISCO)
European Coffee Federation (ECF)
World Federation of Advertisers (WFA)
European Brands Association (AIM)
Efficient Consumer Response (ECR) Europe
European Sugar Users (CIUS)
Sustainable Agriculture Initiative Platform (SAI)
European Snacks Association (ESA)

    Finantsandmed

01/2014  -  12/2014

>= 300 000 € ja < 399 999 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

Calculated according to the guidelines of the The Society of European Affairs (SEAP).

Amount and source of funding calculated according to the EU Financial Transparency System.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.

Lisaks teatas organisatsioon, et kohustub järgima järgmist kutse-eetika juhendit:
SEAP